0

Viss skillnad på att talk the talk och att walk the walk

Posted juni 24th, 2010 in Homepage, Politik and tagged , , , , , , , by Fredrik Pettersson

Igår skrev jag om dåvarande folkpartiordförande Leijonborgs debattartikel från 2006 i vilken han slog fast ett antal tydliga etiska normer för partiets förtroendemän. ”Ur dessa normer kan också härledas riktlinjer hur vi kommer att agera om vi kommer i regeringsställning.” Skrev Leijonborg då.

Hur väl har då den borgerliga regeringen och Alliansens företrädare lyckats leva upp till Leijonborgs höga svansföring ifråga om etik och moral? Döm själva. Här nedan återges centrala delar av den före detta folkpartiledarens moraliska regelverk med länkar till artiklar och reportage om diverse allianspartiers och företrädares äventyr under innevarande mandatperiod, allt efter Fridénsk förlaga. Jag har emellertid tagit mig friheten att ge respektive regel alternativa namn. Håll till godo!

1. Alltid time out vid åtal (”Lex Calle Bildt”). När åtal väckts eller förundersökning inletts vid allvarligare brott ska regeln vara att den förtroendevalde träder åt sidan, tar ”time out”.

2. Stopp för partipolitiseringen av utnämningar (”Lex Jonas Hafström”). Vi ska tillsätta alla statliga uppdrag i offentlighet, med annonsering och möjlighet för alla att söka.

3. Extrem försiktighet med sådant som kan vara muta. (”Lex Landerholm”.) En politisk beslutsfattare ska inte sätta sig i tacksamhetsskuld till någon. Vi ska inte ta emot några gåvor från leverantörer till offentliga sektorn. Att hantera offentliga medel kräver stor aktsamhet. Det får aldrig misstänkas att man agerar för sin egen vinnings skull eller väger in personliga hänsyn i beslutsfattandet.1

4. Begränsning av privata sidoengagemang (”Lex Calle Bildt 2”). Statsråd ska inte själva förvalta eventuella aktier, företag eller privata fastighetsprojekt. Syftet med det åtagandet är att det aldrig ska kunna väckas misstanke om att vi har den egna vinningen för ögonen när vi fattar politiska beslut.

5. Öppenhet om partifinansiering (”Lex Schlingmann”). Alla ekonomiska och andra bidrag (inklusive inlånad arbetskraft, annonsrabatter etcetera) måste redovisas öppet. Kandidater för folkpartiet får inte ta emot större bidrag än 10 000 kronor från en och samma juridiska person.

6. Stoppa mångsyssleriet (”Lex Calle Bildt 3”). Statsråd ska inte ta på sig andra uppdrag vid sidan av ministerposten. (se punkt 4)

7. Nej till falska avsändare (”Lex Sigge Sigge”). Våra partiaktivister ska alltid ange sitt riktiga namn och inte ägna sig åt att sprida förtäckta budskap och naturligtvis inte heller ge spridning åt medvetna lögner om politiska motståndare.

Det är kanske ingen överdrift att påstå att Leijonborgs höga moraliska svansföring med all önskvärd tydlighet visar att det är viss skillnad på att talk the talk och att walk the walk.
_________
1 Fd. kommunalrådet i Strängnäs Kommun, Ann Landerholm (M), försökte 2007 lägga ner den näst sista kommunala högstadieskolan i stan till förmån för ännu en friskola, Europaskolan. En skola ägd av en stiftelse där hennes man, Henrik Landerholm, var vice ordförande och där rektorn och vd:n, Thomas Axelsson satt i fullmäktige för Moderaterna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , . Pingat på intressant.

Leave a Reply

MediaCreeper