1

Vinster i välfärden?

SIGNERAT. Carema och andra privata vårdgivarföretag framställs ofta i våra led som mer eller mindre ondskefulla vinstdrivande företag. Jag vill inte på något vis argumentera mot detta, men kanske bredda perspektiven något.

Frågan om mönsterarbetsplatsen förknippar vi främst med offentlig sektor. Minst lika viktigt för att denna fråga ska ha genomslag i dagens privatiseringsiver är dock att även de privata företagen hakar på. Detta har ”onda” Carema gjort, personal utbildas. Som de själva uttrycker det så går en del av deras vinst till att finansiera möjligheten för alla anställda att tillgodogöra sig kommunals grundläggande utbildning kring mönsterarbetsplatsen.

De pratar sig även varma om sitt arbete tillsammans med ”Ung omsorg” där unga (13-19 år) erbjuds sysselsättning inom äldreomsorgen med skäligt ansvar till skälig lön (75-105 kr/tim). Det handlar om att unga människor lär sig av gamla, äldre gläds och fortsätter att utvecklas av och tillsammans med dessa ungdomar. Kanske är detta ett sätt att visa vad arbetet handlar om och att locka till sig ny arbetskraft. Kanske är det ett godhjärtat sätt att använda företagets vinst. Oavsett kan man dock konstatera att de största vinnarna i detta är de gamla och unga som ges möjlighet till värdefulla och utvecklande möten.

Givetvis fokuserar Carema på de sidor som de vet går hem i de Socialdemokratiska leden och givetvis är de här för att prata om det goda arbete som de sysslar med. Men också vi skeptiker måste kanske medge att det kan finnas positiva sidor även här.

HANNA SVENSSON (S)
hanna.svensson {at} dll(.)se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , . Pingat på intressant.

One Response so far.

  1. […] Tullgren Fredrik Jansson tankar från roten Karin Bergh Haningeposten Eva-Lena Jansson AC Brockman Fredrik Pettersson Thomas Hartman Anna Vikström Alliansfritt Sverige -kommer hålla i […]

Leave a Reply

MediaCreeper