1

Vad debatten borde handla om: Inför fribelopp för riksdagsledamöterna eller slopa det helt

Posted oktober 12th, 2009 in Homepage and tagged , , , , , , , , by Fredrik Pettersson

voteringKalla faktas granskning av riksdagsledamöternas frånvaro och extraknäck ser ut att bli dagens stora snackis. Mitt i stormens öga står Thomas Bodström som enligt TV 4:s granskning har kvittat ut sig från riksdagen vid ett flertal tillfällen för att samtidigt tjäna mycket pengar som advokat, något som upprört starka känslor.

Bodström kommenterar Kalla faktas uppgifter i ett tänkvärt och välformulerat försvarstal på den egna bloggen:

”Som jag har sagt välkomnar jag varje granskning av mig som riksdagsledamot. Men om man bara lyfter fram vissa delar eller vissa perioder, då ger man en skev bild av verkligheten. Målet måste väl vara att avslöja sanningar och inte konstruera egna sanningar, där man på förhand har bestämt hur slutsatserna ska bli.”

Bodström sätter fingret på en öm punkt i TV 4:s journalistik, den tenderar snarare att bli opinionsbildande än granskande. En saklig granskning är bra, men tyvärr gränsar ”granskningen” allt som oftast till ren populism där den sakliga undersökningen får stryka på foten till förmån för konstruerade sanningar och förbestämda slutsatser. Det är egentligen samma typ av journalistsiska populism som inte sällan går ut på att jaga mellanchefer på ICA över stock och sten, en journalistisk avart som i förlängning inte bara undergräver förtroendet för journalister utan också odlar ett politikerförakt.

Jag har personligen svårt att bli upprörd över att ledamöterna inte stänger in sig i riksdagshuset och slaviskt medverkar vid varje votering. Motsatsen hade upprört mer. En riksdagsledamot har en skyldighet att vara ute bland väljarna och insupa nya intryck och inhämta kunskap och idéer. Frågan om inte ett riksdagsledamotsuppdrag torde vara en heltidssysselsättning är emellertid givetvis berättigad och då borde givetvis arbetsinsatsen motsvara detta.

Men debatten är knappast ny. Diskussionen om riksdagsarbetet dyker upp lite nu och då och jag tycker verkligen att ledamöternas mer eller mindre samstämmiga resonemang kring uppdraget och eventuella extraknäck håller – Så länge en ledamots extraknäck inte försätter honom eller henne i en intressekonflikt eller går ut över ledamotens förmåga att på ett acceptabelt sätt fullfölja uppdraget så är det inga problem.

Resonemanget leder dock osökt in på en annan debatt som, enligt mitt tycke, är långt viktigare. För i rimlighetens namn borde väl samma villor gälla rakt över. Men paradoxalt nog ser lagstiftarna annorlunda på detta och gör därmed skillnad på folk och folk. För om en student agerar som en riksdagsledamot, dvs. drygar ut kassan med ett extraknäck utan att detta går ut över den huvudsakliga sysselsättningen, blir denne återbetalningsskyldig. Debatten som nu följer i kölvattnet av TV 4:s inslag borde istället leda till att debatten om fribeloppet ånyo aktualiseras. En diskussion som rätteligen borde landa i att fribeloppet för studenter slopas eller att ett liknande system införs för riksdagsledamöterna själva. För inte tycker våra lagstiftare att man ska göra skillnad på folk och folk?

Relaterat: Helen Pettersson, Politikerbloggen, Peter Andersson, Monica Green

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

One Response so far.

  1. […] Fredrik Pettersson, unt.se – Ledarloggen, Politik och poesi, PJ Anders Linder om …, Kreafonbloggen, Martin Mobergs blogg, Schmolitik, Högbergs tankar, Mårten Schultz. och Alliansfritt Sverige, Monica Green. […]

Leave a Reply

MediaCreeper