7

Sverige mest HBT-vänliga landsting?

Posted mars 24th, 2010 in Homepage, Politik and tagged , , , , , , , by Fredrik Pettersson

SÖRMLAND. Landstinget Sörmland går i täten bland Sveriges kommuner och landsting vad det gäller arbetet med HBT-personers rättigheter. Idag presenterade vi den HBT-policy som under ca ett år arbetats fram och som nu kommer att bli föremål för beslut i såväl landstingsstyrelsen som i landstingsfullmäktige.

Policyn syftar till att motverka och synliggöra diskriminering på grund av sexuell läggning men också till att öka förståelsen och kunskapen bland landstingets medarbetare för att främja en god hälsa och förebygga ohälsa hos HBT-personer.

Arbetet för HBT-personers rättigheter handlar om mänskliga rättigheter och är en självklar del av vår vision om ett öppet och modernt landsting för alla och är ett sätt att slå vakt om varje människas okränkbara rätt att vara den man är.

För att främja en god hälsa och för att öka kunskapen och förståelsen bland landstingets anställda föreslår vi från arbetsgruppens sida bland annat följande insatser:

– Politiker, chefer och medarbetare ska ha kunskap om HBT-policyn och heteronormens innebörd.
– Chefer ska diskutera heteronormens innebörd och synliggöra HBT-perspektivet vid arbetsplatsmöten och liknande.
– Chefsutbildningar och introduktionsprogram för nyanställda ska ta hänsyn till HBT-perspektivet.
– Medarbetare ska ges kunskap och kompetens för att ge stöd och vård till HBT-personer.
– Informationsmaterial, broschyrer och övrigt material ska granskas utifrån ett HBT-perspektiv.
– Offentliga miljöer som patienter och medarbetare vistas i ska kännetecknas av öppenhet och mångfald.

Läs mer på SR Sörmlands hemsida, hos Alexandra som menar att vi skriver historia och på Landstinget Sörmlands hemsida där man också kan ladda ner förslaget till policy i sin helhet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , . Pingat på intressant.

7 Responses so far.

 1. Bo Grahn skriver:

  Ni tycks tro att HBT personer är en enda grupp men det finns alla typer av människor. Det här är bara PK snömos.

 2. […] Sverige mest HBT-vänliga landsting? Av PeO_W Leave a Kommentar Kategorier: Politik och Tankar för dagen. Fredrik Pettersson » Blog Archive » Sverige mest HBT-vänliga landsting?. […]

 3. Svar: Nej, vi tror inte att HBT-personer är den enda gruppen av människor.

 4. Bo Grahn skriver:

  – Svar: Nej, vi tror inte att HBT-personer är den enda gruppen av människor.

  Du vet vad jag menar.
  Att HBT-gruppen består av alla slags
  människor så i och med detta blir en
  generalisering av HBT-personer värdelös.

  Dom kan omöjligen inte ha gemensamma
  behov som Landstinget skall tillfredställa.

  Om nu HBT personer är som alla andra så
  duger väl det som finns för oss andra 98 %?

 5. Såväl nationella som regionala studier visar att HBT-personers hälsa och upplevda hälsa är sämre än befolkningens i övrigt. Dessutom vet vi att många HBT-personer utsetts för diskriminering och upplever att de osynliggörs i, bland annat, mötet med vården.

  Jag tycker att RFSL Eskilstuna motiverar vikten av detta arbete på ett bra sätt.

 6. Synd skriver:

  Tycker ni ska först få invandrare ut den utsatthet ni fått de i. Avsluta era pågående uppdrag innan ni ger er ut på nytt för att lova en ny grupp massa förhoppningsfulla löften.

 7. Jag är ledsen men jag förstår uppriktigt sagt inte vad du menar med din kommentar.

  Du är välkommen att utveckla ditt resonemang en aning så kan vi ta en diskussion. Och vänligen skriv under med ditt riktiga namn. Tack på förhand!

Leave a Reply

MediaCreeper