0

Stockholms unga HBT-personer fötjänar en modern majoritet

Posted februari 11th, 2010 in Nyheter, Politik and tagged , , , , , , , by Fredrik Pettersson

”Det är helt underbart att kunna gå någonstans där man säkert vet att man blir accepterad”
Egalia-besökare 14 år. Publicerat på RFSL Stockholms hemsida.

HBT-fritidsgården har Egalia i Stockholm har hotats av nedläggning en längre period. Inte på grund av att behovet en dylik verksam inte finns, ej heller på grund av bristande underlag eller intresse från de ungdomar som besöker verksamheten. Nej, nedläggningshotet beror på den borgerliga majoriteten i Stockholms stads ovilja till besked om långsiktig och stabil finansiering.

Efter att frågan om finansiering av verksamheten på fritidsgården Egalia dragits i högerpolitisk långbänk beviljas nu verksamheten endast hälften av de belopp som de ansökt om. Det räcker emellertid inte för att fritidsgården ska kunna upprätthålla den unika verksamhet som tidigare bedrivits för HBT-ungdomar.

Den borgerliga Stockholmsmajoritetens snålhet riskerar nu alltså att slå hårt mot de ungdomar som brukar besöka fritidsgården. Att genom småsinthet långsamt strypa en så viktig verksamhet för ungdomar i behov av en frizon där de känner sig accepterade och kan vara sig själva känns inte bara nedrigt, det känns också riktigt, riktigt omodernt.

Det enda rätta på kort sikt är givetvis att ge Egalia besked om en permanent och stabil finansiering för att denna unika verksamheten ska kunna finnas kvar och utvecklas även i framtiden. Det enda rimliga på lång sikt att byta ut den omoderna, trångsynta borgerliga majoriteten i Stockholm stad mot en annan modern majoritet som förstår vikten av att bejaka mångfald. Stockholm kan bättre, Stockholm förtjänar bättre.

Även Carin Jämtin skriver om vikten av att ge Egalia det stöd som verksamheten behöver och idag skriver också Alexandra klokt om våldet mot unga HBT-personer.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , . Pingat på intressant.

Leave a Reply

MediaCreeper