0

Sörmland tjänar på en rödgrön regering

Posted april 28th, 2010 in Homepage and tagged , , , , , by Fredrik Pettersson

Igår lämnade det rödgröna regeringsalternativet besked om kraftfulla satsningar på välfärden genom ytterligare anslag till Sveriges kommuner och landsting i sin budgetmotion.

I Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma budgetmotion finns ett förslag om 12 miljarder kronor i ökade resurser till kommun- och landstingssektorn, sammantaget över två år. Av dessa 12 miljarder kronor är 9 miljarder kronor breda satsningar, och 3 miljarder kronor olika former av riktade satsningar.

För Landstinget Sörmlands del skulle det innebära ytterligare 78 miljoner för 2011 och 2012. Omsatt i tjänster innebär det över 150 årsarbetare i sjukvården.

Tidigare i kom besked från de rödgröna om stora investeringar i infrastrukturen, där bland annat den för Sörmland så viktiga Ostlänken fanns med.

Det här är en tydlig och viktig markering – Med en rödgrön regering får vi tydligare och mer långsiktiga besked vilket gör det enklare att planera personalförsörjningen. Regeringens otydlighet i frågan om just statsbidrag har allvarligt försämrat våra möjligheter till planering och långsiktighet, vilket främst drabbat vår personal.

Nedbrytning av de rödgrönas resurstillskott för 2011-2012 till kommunerna visar på ett välkommet tillskott för samtliga nio kommuner i Sörmland (siffran visar tillskott i miljoner kronor):

Vingåker 6
Gnesta 7
Nyköping 35
Oxelösund 8
Flen 11
Katrineholm 22
Eskilstuna 64
Strängnäs 22
Trosa 8

Kort och gott, Sörmland tjänar på en rödgrön regering.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , . Pingat på intressant.

Leave a Reply

MediaCreeper