0

Skiter ungdomar i politik eller skiter politikerna i ungdomarna?

Posted oktober 14th, 2009 in Debatt, Gästblogg, Homepage, Politik and tagged , , , , , , , , by Fredrik Pettersson

Kawa Zolfagary bildGÄSTBLOGG. Generation Y är den största generationen på 20 år och den mest individualiserade generationen någonsin. Denna generation organiserar sig inte alls i samma utsträckning som tidigare vilket inte mins märks genom att de politiska ungdomsförbunden tappar medlemmar. Den stora frågan är: Är dagens ungdomar ointresserade av politik eller är politikerna ointresserade av dagens ungdomar, skriver stand up-komikern och vänsterdebattören Kawa Zolfagary.

Under valrörelsen inför EU-Parlamentsvalet så reste jag runt till många skolor och träffade ungdomar från alla samhällsskikt, etniciteter och kulturer. En sak har de nästan alla gemensamt. De känner att deras röster inte spelar någon roll och saknar tilltro till våra politiker. Därför vänder de sig bland annat till oprövade småpartier genom protest- och misstroenderöster. Ungdomsförbunden har förlorat väldigt många medlemmar och har svårt att nyrekrytera. SSU tappade cirka 18000 medlemmar mellan 2005 och 2008. Hur ska vi vända denna trend? För att komma fram till ett svar måste vi först göra en analys av hur vi hamnade i denna situation.

Min teori är att det började hos oss som är födda i mitten av åttiotalet och framåt. Vår generation är den mest individualiserade någonsin. Vi förväntar oss snabba resultat på våra egna villkor och vi är vana att få som vi vill. Saker ska förändras vid en knapptryckning, vi har alltid kontrollen i handen. De kallar oss Generation Y.

Vår generation har växt upp i en värld utan ett kallt krig, en värld utan direkta hot mot vårt samhälle. Det fanns ett skyddsnät på plats när vi kom hit, en välfärd beredd att ta emot oss. Denna trygghet har lett till att vi har kunnat klara oss som individer mycket bättre. Så det är där vårt fokus har hamnat, hos individen. Att organisera sig har hamnat lite i skymundan. Då vi inte fått organisationsvanan från ung ålder så leder det till att vi inte heller organiserar oss när vi blir lite äldre.

Då mindre antal ungdomar organiserar sig så blir vår röst svagare. Borta är tiden då SSU kunde skryta med ett medlemsantal på över 200 000 ungdomar. Flera av möjligheterna för oss att nå dit vi vill har dessutom försvunnit. Komvux har försämrats, ungdomsarbetslösheten är rekordhög, studiemedlen räcker inte till lika mycket och bostadsbristen förvärras. Riksdagspartiernas diskussioner om boräntor, arvskatt och dylikt är inget som engagerar oss. Partierna verkar inte prioritera våra röster.

Först och främst måste vi börja behandla ungdomarna med den respekt de förtjänar. Alltför ofta viftas ungas åsikter bort som något oviktigt, bara en fas personen går igenom och kommer ändras med åldern. Vi måste visa att det faktiskt räcker med att bara en person engagerar sig i en fråga. Särskilt nu då vi har sociala verktyg som Youtube och bloggar till vårt förfogande. Jag har själv gjort en video med ett politiskt budskap som jag laddat upp på Youtube. Denna video har setts av tusentals människor från hela världen. Tänk om vi hade varit två personer, då hade vi nått ut till tiotusentals istället. Tänk om vi hade varit ännu fler! Demonstrera hur samarbete ökar chansen att göra sin åsikt hörd. Utnyttja Twitter och Facebook, två av de mest populära sociala nätverken i dagsläget. På Twitter når man snabbt ut med korta budskap och kommentarer till en stor skara människor och genom Facebook kan man skapa kontaktnät med tusentals aktivister och sympatisörer. Ta till er den nya teknologin. Rådfråga yngre om vad som är bästa sättet att nå ut med sitt budskap. Demonstrera hur yngre kan påverka sina politiker direkt, genom att vara aktiv på sociala nätverk och ställa frågor där. Med den nya tekniken kan man sätta en mänsklig prägel på politiken.

Det är väldigt enkelt att halka in på fildelning och klimathotet när man talar med yngre. Vi förutsätter ofta att det är det enda som engagerar dem. Men de bryr sig om större saker än så. Flyktingfrågor, skolpolitik, djurrätt, arbetsrätt och infrastruktur är exempel på områden som väldigt många är intresserade av men som vi idag inte förknippar med typisk ungdomspolitik. Vi måste börja lyssna ordentligt. Den största generationen på 20 år har lämnat gymnasiet och två tredjedelar av dem tänker rösta på de Röd-Gröna i nästa val. Bland yngre har vänstern det starkaste stödet sen 60-talet. Vi har en chans att tillsammans bygga en politik för Sveriges framtid. Hjälp Generation Y att få sin röst hörd på sina villkor och ni kommer att få deras röst i valet!

Kawa Zolfagary, 24 år, är ordförande för Ung Vänster i Eskilstuna och aktiv inom Vänsterpartiet. Under EU-valrörelsen jobbade Kawa som ombudsman för Ung Vänster men till vardags arbetar han som komiker och konferencier.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Leave a Reply

MediaCreeper