0

Möjligheternas landsting – ett öppet och långsiktigt hållbart landsting

För ett långsiktigt hållbart landsting
SÖRMLAND. Vi vill skapa möjligheternas landsting – ett öppet och långsiktigt hållbart landsting. Det var huvudbudskapet när Socialdemokraterna i Landstinget Sörmland idag presenterade den första pusselbiten i framtidens socialdemokratiska landstingspolitik.

Under 2 år har hela den socialdemokratiska landstingsgruppen arbetat i fyra olika arbetsgrupper för att tillsammans med väljare, medlemmar, intresse- och patientorganisationer och profession forma en långsiktigt hållbar landstingspolitik med bred förankring.

– Vi har lyssnat och tagit till oss, hört oss för och lärt oss, säger gruppledare Jörgen Danielsson (S) i ett pressmeddelande. Nu presenterar vi resultatet av arbetsgruppen för Miljö och folkhälsas arbete och därmed den första pusselbiten i framtidens socialdemokratiska landstingspolitik.

2008 tillsatte den socialdemokratiska landstingsgruppen i Sörmland fyra nya arbetsgrupper i syfte att ompröva och utveckla den socialdemokratiska landstingspolitiken tillsammans med både medlemmar och väljare. Arbetsgrupperna har varit indelade utifrån fyra olika ämnesområden: Psykiatri, Äldre & multisjuka, Medborgarperspektiv & Primärvård samt Miljö & folkhälsa.

– De lärdomar och slutsatser som har dragits av arbetsgruppernas gedigna arbete har nu resulterat i en modern, rättvis och långsiktigt hållbar politik med bred förankring, menar Danielsson (S).

Arbetsgruppen för Miljö och folkhälsa har jobbat under ledning av Alf Svensson från Eskilstuna och Ann-Sofie Soleby-Eriksson från Trosa. Resultatet av arbetsgruppens samlade lärdomar och slutsatser sammanfattas under rubrikerna ”Ett grönt och klimatsmart landsting” och ”En hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård” som kommer att presenteras för den sörmländska partidistriktskongressen i april för slutgiltigt beslut.

Bland annat föreslås en omfattande satsning på närproducerad och ekologisk mat till landstingets vårdavdelningar, skolor och restauranger. Målsättningen är att all den mat som serveras på sikt ska vara ekologisk och/eller närproducerad. I förslaget framgår också att Socialdemokraterna kommer att verka för att nya, godkända, specialiteter integreras i den traditionella vården som t ex kiropraktorer och naprapater.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , . Pingat på intressant.

Leave a Reply

MediaCreeper