4

Lågvattenmärke från Södermanlands Nyheter

Faktakollen

SN:s artikel innehåller väldigt många påståenden, men väldigt lite fakta.

Igår publicerade den flerfaldigt prisade tidningen Södermanlands Nyheter (SN) ännu en artikel om landstingspolitikernas arvoden. I artikeln riktas tämligen starka anklagelser mot landstinget som organisation, landstingspolitiker i allmänhet och Jörgen Danielsson (S) i synnerhet.

Artikeln fastslår redan i ingressen att ”Landstingspolitikerna har haft en dold agenda” och att ”politikerna spelat ett spel utan insyn för några andra än dem själva”. Vidare påstås det i artikeln att landstinget bryter mot kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen samt skattelagen. Tämligen starka anklagelser med andra ord. Dessvärre underbyggs ingen dessa anklagelser varken med fakta eller hänvisning till juridisk expertis. Nämnas bör också att artikeln inte bygger på några nya uppgifter, utan på redan känd information som dessutom redovisats i tidningen tidigare.

Uppgifterna i SN:s artikel bestrids dessutom av Landstingets Sörmlands jurist, Per Blomberg, som menar att tidningens påståenden är direkt felaktiga. I ett genmäle till tidningens chefsredaktör som ikväll publicerats på Landstinget Sörmlands hemsida skriver Blomberg att:

”I artikeln påstås bland annat att landstingspolitikerna haft en dold agenda vad gäller sina egna arvoden. Detta påstående underbyggs varken med fakta eller argumentation. Vi bestrider detta påstående som är helt felaktigt. Landstingsledningen arbetar nu med arvodessystemet i syfte att skapa tydlighet.”

Ifråga om påstådda brott mot kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen och skattelagen skriver juristen att:

”Det är inte visat att Landstinget Sörmland bryter mot någon av ovannämnda lagar.”

Jag måste säga att jag tycker att det är ytterst anmärkningsvärt och beklagligt att en tidning med så gott renommé som Södermanlands Nyheter väljer att publicera en så pass svepande och spekulativ artikel med så skarpa anklagelser utan kunna underbygga dessa med fakta. Det kan knappast vara till tidningens fördel. Tyvärr är det inte till min eller andra landstingspolitikers fördel heller – för de rättelser som ibland publiceras av tidningarna efter illa underbyggda eller direkt felaktiga artiklar väger aldrig upp den skada som redan skett.

Jag känner de personer som åsyftas i nämnda artikel. Det är mina vänner och kollegor, personer jag umgås dagligen med i mitt arbete. Jag kan garantera att ingen av dessa personer är någon fuskare eller myglare. Det är människor som utifrån sina värderingar och erfarenheter alla gör sitt yttersta för att sörmlänningarna ska få så bra sjukvård som möjligt. Dessa personer är politiker och höga tjänstemän, makthavare om man så vill. Därmed ska de granskas och deras beslut nagelfaras, det är medias skyldighet att göra det och allmänhetens rättighet att få veta det. Men det måste också finnas gränser för vilken typ av granskning som ska vara rimlig. För dessa människor är inte bara makthavare, de är också och framför allt människor. Således, gärna en hård och saklig granskning, men då ska den rimligtvis vara saklig och baserad på fakta – inte spekulativ och baserad på myter.

Jag har mycket svårt att tro att det var artiklar av det här slaget som gav Södermanlands Nyheter det prestigefulla priset Årets dagstidning 2008.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , . Pingat på intressant.

4 Responses so far.

 1. göran johansson skriver:

  Är du händelsevis landstingspolitiker?

 2. Undrar hur många varv ytterligare de ska försöka dra detta. Den man verkligen kan misstänka för att ha en ”dold agenda” är väl möjligen Sörmlands Nyheter. Vad vill man med dessa artiklar, oftast fulla med rena faktafel?

  Ha en riktigt god jul förresten 🙂

 3. Det är tyvärr allt fler som kommer med liknande synpunkter vad jag erfar, riktigt synd! Trovärdighet är minst lika viktigt för nyhetspress och -media som för oss politiker.

  Ha en riktigt god jul du också Kajsa!

 4. Göran,
  Jag trodde i min enfald att det framgick med all önskvärd tydlighet.

Leave a Reply

MediaCreeper