4

Kristdemokraternas nya arvodesattack ännu ett skott i foten

Tabell 1

Tabell 1

Den 19 april i år, dvs. för mer än 8 månader sedan skrev jag på min gamla blogg ett inlägg under rubriken ”Dubbelarvoden och dubbelmoral”. Det känns nästan pinsamt att detta inlägg, med några smärre justeringar, går att återvinna helt och hållet idag. Men när ledande politiker och makthavare gör tafatta ansatser att plocka billiga politiska poäng genom att simma i kölvattnet av förra veckans ”avslöjanden” är det på sin plats att bemöta Kristdemokratins myter med fakta, för föga överraskande är det just Kristdemokraten Marie-Louise Forslund Mustaniemi som tar till brösttoner även denna gång.

I sitt senaste arvodesutspel på bloggen skriver Forslund Mustaniemi att:

”De partier som särskilt gynnats av majoritetsskiftet är, som av en händelse, FP och MP. Avhoppet från regnbågsalliansen belönades rikligt av Jörgen Danielsson. Tänk att de kunde sälja sin själ för dessa silverpenningar!”

Forslund Mustaniemi har också gett blogginlägget etiketten ”MP och FP var till salu”. Tyvärr besvärar sig inte Kristdemokraten med att utveckla sina resonemang med källor eller underbygd argumentation, vilket gör det svårt att ge sig in i någon form av saklig diskussionen eller debatt.

Den senaste tiden har ånyo lama och uddlösa påhopp och debattgrepp präglat den sörmländska landstingsoppositionens ansatser att få till en ny riktning i den landstingspolitiska debatten. Istället för att fokusera på de politiska frågorna har fokus istället legat på semantik, formalia och arvoden. Likt en dålig opponent som inte riktigt greppat diskursen och desperat jobbar sig igenom en text i syfte att hitta malplacerade kommatecken och särskrivningar famlar den sörmländska oppositionen efter formaliafel. Det är förvisso ett klassiskt grepp och barnsligt enkelt att ta till när inte annat biter, men nog kan man ändå tycka att 3 oppositionsråd och lika många politiska sekreterare torde kunna prestera någonting lite vassare an så…

Marie-Louise Forslund Mustaniemis (KD) och Lotta Finstorps (M) förkärlek till att kasta sten i glashus är idag lika välkänd som deras förkärlek till att kasta sten på varandra. Mot bakgrund av vad som publiceras nedan känns de båda oppositionsrådens retorik och argumentation inte bara lam och uddlös som anges i ingressen här ovan – den känns rent pinsam. Den dubbelmoral som moderaterna och kristdemokraterna i frustration tafatt försöker applicera på socialdemokratin och Den nya majoriteten visar sig istället inte bara vara applicerbart på dem själva, det är ett snarare ett utmärkande drag för deras agerande på den politiska scenen och bakom kulisserna.

Medan Den nya majoriteten fortsätter leverera vad den lovat vill oppositionen styra debatten från det rent politiska till formaliafrågor och arvodesdiskussioner. Men fine, vill ni diskutera arvoden så diskuterar vi arvoden – Here’s the facts:

Om rådsposter skulle tilldelas den politiska oppositionen idag enligt de principer som gällde under moderaternas ledning i landstinget skulle den nuvarande oppositionen ha totalt 2,6 råd, dvs. 1,4 heltidspolitiker mindre än idag.

Oppositionen har idag i stort sett lika många heltidspolitiker/mandat som den politiska majoriteten. Under moderaternas maktinnehav i landstinget hade majoriteten nästan dubbelt så många heltidspolitiker/mandat som den politiska oppositionen.

Kristdemokraterna är med sina 4 mandat ett av landstingets minsta parti. Det låga väljarstödet till trots har partiet 1 landstingsråd/4 mandat + en politisk sekreterare på 75 %. Partiets utdelning av heltidspolitiker/mandat har inte ändrats från majoritet till opposition.

Kristdemokraterna var det parti som kanske hårdast kritiserade den utökning av de politiska sekreterarnas tjänstgöringsgrad från 50 till 75 % som skedde i och med majoritetsskiftet i augusti 2008. Trots den hårda kritiken och trots att det står partierna fritt att inte kvittera ut hela den politiska sekreterar-tiden, lämnade kristdemokraterna in en justering av den politiska sekreteraren Östen Erikssons tjänstgöringsgrad, från 50 till 75 %, samma dag som beslutet om utökad tjänstgöringsgrad trädde i kraft. Detta var en dag efter att partiets företrädare högljutt kritiserat beslutet i fullmäktige. Numera är som bekant Strängnäspartiets ordförande Margit Urtegård politisk sekreterare för landstingets Kristdemokrater.

Om socialdemokraterna skulle ha lika många heltidspolitiker/mandat som kristdemokraterna har skulle partiet ha 7,25 heltidspolitiker och 5,4 politiska sekreterare, idag har socialdemokraterna 3 heltidspolitiker och 1,5 politisk sekreterare (Se tabell 1).

Frågan till den sparivrande Marie-Louise Forslund Mustaniemi blir onekligen – Om det ska sparas i den politiska administrationen, vart ska vi spara då?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.

4 Responses so far.

 1. christina södling skriver:

  Kan inte finnas mycket glas kvar i det borgliga glashuset så mycket sten som kastats!!!
  Skulle gärna vilja diskutera kostruktiva förslag på utveckling av Landstingets verksamheter men de inläggen lyser med sin frånvaro

 2. David skriver:

  Varför blir man inte förvånad… 🙂
  Bra framlyft i ljuset, Fredrik!

  God Jul!

 3. […] Jörgen Danielsson, Fredrik Pettersson . Pingat på intressant. Filed Under: […]

Leave a Reply

MediaCreeper