0

Kommunernas inflytande vid friskoleetableringar ska stärkas

Posted oktober 30th, 2009 in Homepage, Politik, Reportage and tagged , , , , , , , by Fredrik Pettersson

BESLUT. I en motion till jobbkongressen kräver Eskilstuna arbetarekommun att landets kommuner ska ha ett tydligare inflytande vid etablering av friskolor i den egna kommunen. En princip som den socialdemokratiska partikongressen idag röstade igenom.

– Jag är nöjd att vi fått in skrivningar som ger oss i kommunerna ett stärkt inflytande över ytterligare friskoleetableringar, säger Johan Nilsson (S) kongressombud tillika barn- och utbildningsnämndens ordförande i Eskilstuna.

I motionen yrkas på ett kommunalt veto vid etableringen av friskolor, den slutliga skrivningen efter diskussioner hamnade vid att kommunen ska ha ”ett avgörande inflytande” vilket i praktiken är samma sak. Kommunens möjlighet till att påverka friskolornas utbredning är idag minimal och består endast i att man kan göra ett yttrande till skolverket, som inte nödvändigtvis tar hänsyn till detta.

– Det är avgörande att de som berörs av etableringen och även inför medborgarna måste ta ansvar, har en rimlig möjlighet att påverka utbredningen av friskolor, avslutar Nilsson.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , . Pingat på intressant.

Leave a Reply

MediaCreeper