23

Kd:s nya politiska sekreterare är partiordförande – I ett annat parti!

Posted oktober 4th, 2009 in Homepage, Politik and tagged , , , , by Fredrik Pettersson

Kristdemokraterna loves SträngnäspartietKristdemokraterna i Landstinget Sörmland har utsett en ny politisk sekreterare efter Östen Eriksson som gått i pension. Så långt är det ingen konstigt med detta. Det skulle det heller inte vara, om det nu inte vore så att Margit Urtegård som fått tjänsten redan var aktiv – i ett annat parti.

Jag ser till skillnad från vissa andra tyckare inga som helst skäl att ifrågasätta Margit Urtegårds kompetens för uppdraget, tvärt om pekar det lilla jag sett av Urtegårds politiska gärning på att hon besitter de kvaliteterna som Kristdemokraterna behöver. Så även om jag betvivlar att det var kö till den aktuella tjänsten tror jag således att Sörmlandshögern gjort en bra rekrytering ifråga om engagemang och kompetens. Emellertid ställer jag mig mycket skeptisk till det faktum att Urtegård nu, på ett trovärdigt sett, ska företräda två olika partier i ett och samma län – Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland och Strängnäspartiet, för vilket hon är ordförande, i Strängnäs kommun.

Strängnäspartiet är ett lokalparti som likt så många andra lokalpartier svär sig fria från ideologisk tillhörighet. På Strängnäspartiets hemsida kan man emellertid läsa att:

”Vi företräder inte vissa grupper eller intressen. Vi vill utnyttja bra idéer från alla med grundläggande demokratiska värderingar, vilande på en humanistisk grundsyn. Vi tycker också att traditionella partiideologier saknar till stor del relevans i kommunalpolitiken, även om man kan säga att Strängnäspartiet speglar en socialliberal inställning i många frågor.”

I egenskap av kommunpolitiker ska Margit Urtegård alltså ”spegla en socialliberal inställning i många frågor” medan hon i egenskap av politisk sekreterare i landstinget ska företräda en värdekonservativ politik.

Man kan ju givetvis inte tolka lokalpartiets ledares nya karriärsval på annat sätt än att Strängnäspartiet i allt väsentligt delar kristdemokraternas grundläggande värderingarna. Det är således i sammanhanget inte helt ointressant att höra hur övriga delar av Strängäspartiets styrelse ställer sig till detta indirekta giftermål med Kd, ej heller hur Kristdemokraternas partiledning ställer sig till att en politisk tjänsteman i partiet redan är politiskt aktiv i ett annat parti.

Urtegård själv uppger till SR Sörmland att situationen inte alls är problematisk då Strängnäspartiet inte har för avsikt att ställa upp i landstingsvalet. Bra så, men Kristdemokraterna har väl ändå för avsikt att ställa upp i det kommunala valet i Strängnäs? Och hur hanterar Urtegård den interna information som hon kommer att ha tillgång till i en situation där hennes eget parti konkurrerar med det parti hon arbetar för om samma väljare?

Det är ingen överdrift att påstå att Urtegård lär gå en något schizofren tillvaro till mötes…

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

23 Responses so far.

 1. PeO skriver:

  Hej Fredrik, smart formulerad text och fascinerande att du får sköta Voronovs roll eftersom han är upptagen av personliga vendettor. En upplysning bara, det är Erik Berg som är ordförande i Strängnäspartiet.

 2. PeO skriver:

  Jaag tror inte Strängnäspartiets hemsida är up to date nämligen.

 3. PeO skriver:

  Så här skrev Margit på Facebook 12 augusti.

  Margit Urtegård Har arbetat på bohandeln från 10.00 till 18.30, sen en snabb god middag hos partichefen Erik Berg, direkt till mitt första möte i plan- och byggnämnden klockan 19.00. Ett trevligt möte som höll på till 22.45. En lång dag! Jag är så lycklig över att jag bor i Strängnäs, en underbar stad!

 4. […] Pettersson drar ned byxorna på Eskilstuna Kurirens Politiske redaktör genom att skriva den text som Voronov borde producerat […]

 5. fredrik skriver:

  PeO Wågström påpekar i en kommentar att Margit Urtegård inte länge är partiordförande i Strängnäspartiet. Om denna uppgift stämmer ber jag givetvis om ursäkt för denna felaktighet i bloggen. Den information som jag utgått ifrån är hämtad från Strängnäspartiets egen hemsida [http://www.strangnaspartiet.se/styrelse], där det idag (söndagen den 4 okt, kl. 19:27) tydligt framgår att Margit Urtegård är partiordförande och att hemsidan uppdaterats den 16 september.

  Hur som helst, partiordförande eller inte, är Urtegård de facto fortfarande aktiv och framträdande i ett annat parti än det hon nu ska företräda som politisk sekreterare i Landstinget Sörmland, vilket trots allt är den löpande punkten här.

  Som en liten parentes kan jag väl säga att jag tycker att det är anmärkningsvärt om ett parti som framhåller den moderna tekniken som politiskt verktyg inte bemödar sig att uppdatera sin hemsida efter ett ordförandebyte.

 6. Margit Urtegård skriver:

  Hej Fredrik och Peo.

  Strängnäspartiets hemsida är uppdaterad, det är jag som är ordförande i Strängnäspartiet. Erik Berg är gruppledare. Jag har alltid kallat Erik för partichefen och kommer att fortsätta göra det.

  MVH Margit

 7. Fredrik,
  Det är inte min sak att här föra Margit Urtegårds talan, men jag finner ditt påpekande om Margits karriärval intressant men mycket missvisande. Du har indirekt ifrågasatt Margits integritet och professionalism, samtidigt som du på vaga grunder förättat äktenskap mellan Strängnäspartiet och KD.
  Man behöver inte ha rätt partibok för att göra ett bra jobb som politisk sekreterare. Det tror jag att du vet. Hade Margit Urtegard inte varit politiskt aktiv hade KD:s engagemang av Margit aldrig blivit föremål för diskussion bland företrädelsevis S-människor, som tycks hysa meningen att partibok ska gå före kompetens.
  Själv är jag aktiv Strängnäspartist. Vi är ett parti som i många frågor (inte alla nota bene) har en social-liberal hållning. Ja. Vi vill vara och förbli ett kommunparti. Det finns det stor enighet om i partiet.
  Huruvida Margits nya jobb hamnar i konflikt med hennes lokala politiska engagemang i Strängnäs kan den som har tid, ork och illvilja fortsätta att spekulera i.
  Under tiden lapar vi i det lilla partiet i oss den lilla oförtjänta uppmärksamhet vi nu får. Men inte ens vi tror att KD vill gifta sig med ett regnbågsparti!

 8. fredrik skriver:

  Margit Urtegård,
  Då så fick vi svar på det. Jag har i övrigt inga som helst synpunkter på vad du vill kalla Erik Berg för. Däremot vore det intressant att höra hur du ser på mitt resonemang här ovan.

 9. PeO skriver:

  Skönt att vi fick utrett vem som är vad….

 10. fredrik skriver:

  Patrick Baltatzis,
  Både Kristdemokraterna och Strängnäspartiet är demokratiskt valda in i landstingsfullmäktige respektive Strängnäs kommunfullmäktige. Ni har bett om mandat från väljarna att få föra deras talan och har också belönats med deras förtroende. Såväl Strängnäspartiet som Kristdemokraterna har också, där dessa partier finns representerade, mig veterligen suttit i majoritetskoalitioner är har därmed haft reellt inflytande över människors vardag. Att benämna granskning av dessa två partier som ”oförtjänt uppmärksamhet” känns i ljuset av ovanstående minst sagt märkligt måste jag säga.

  Vidare menar jag att det finns anledning att ifrågasätta det faktum att en partiordförande väljer att arbeta för ett annat parti än det hon är ordförande för och att denna partiordförande i kommunala frågor, företrädelsevis, har en socialliberal hållning men i regionala frågor ska ha en värdekonservativ.

  Jag kan konstatera att jag företräder ett parti där partibok och kompetens inte står i kontrast till varandra, tvärt om. Kristdemokraterna tycks dock uppenbarligen hysa en annan uppfattning.

  Avslutningsvis, vad gäller Kd:s påstådda ovilja att gifta sig i regnbågskoalitioner bör du nog läsa på lite… Inte minst vad gäller landstingspolitiken.

 11. Jägarn skriver:

  Intressant läsning. Bra Jobbat Fredrik

 12. fredrik skriver:

  Tack för det Jägarn!

 13. Patrick Baltatzis,
  Strängnäspartiet är endast representerat i Strängnäs kommunfullmäktige inte i landstingsfullmäktige, som man lätt tro när man läser ditt svar.
  Vad det gäller ditt inläggs legitimitet så vill jag påstå att medier ganskar, eller borde, men det är en annan fråga, som Peo driver högoktanigt. Det du gör är polemiserar. Och dessvärre där det är helt åderfritt. Istället för att redogöra i detalj för de faktiska komplikationer som du ser till följd av Margits skilda roller, i skilda pjäser, lägger du bevisbördan helt på Margit. Det är inte fair play och bara illvilligt. Hade du granskat och inte polemiserat, hade du tagit kontakt med KD. Men svaret hade du nog inte gillat. Där du ser problem ser KD tydligen möjligheter.
  Man kan inte som tjänsteman jobba för ett annat parti än det man är aktiv i eller i. Det är det du påstår. Med ett sådant resonemang kan man fråga sig hur det är möjlig för oss svenskar att prata engelska, tyska eller arabiska. Resonemanget håller, som de flesta av oss förstår, inte. Frågan är vilka egenskapar man ser som viktiga i rollen som politisk sekreterare. Att välja tjänsteman på grundval av vederbörandes trogenhet till ett så vag ideologisk grund som värdekonservativ, som i mångas värld även omfattar socialdemokratisk real politik (flyktingpolitiken m fl), är om inte dumt så åtminstone kontraproduktivt. För du vet lika väl mycket som jag att det är argumenten och inte ideologin som är viktiga i politiken. De ideologiska argumenten är bara en del av en mycket stor flora av argument i praktisk politik. Jag tror att KD inser att de tror att Margit kan bidra med något nytt.
  Margit kommer även fortsättningsvis kommer att arbeta som partiordförande i Strängnäspartiet. Vi är ett litet parti som inte har råd att avlöna våra eldsjälar. Krass och bister verklighet. Det ser nog annorlunda ut hos er. Låt oss därför beakta några grundläggande förutsättningar för Margits engagemang som politisk sekreterare på landstinget i Sörmland. Margit älskar politik, Hon saknar ett fast jobb. Hon blev tillfrågad om att bli politisk sekreterare för KD. Hon tackade ja. Det är säkerligen en personlig utmaning för henne att hantera sin nya roll. Jag är övertygad om att hon har integritet och professionalism nog att göra det med bravur. Hon har bejakat arbetslinjen. Något fler kanske borde överväga.

 14. fredrik skriver:

  Patrick Baltatzis,
  Det står såväl Kd som Margit Urtegård fritt att på egen bloggplats eller i en kommentar här bemöta mitt inlägg.

  Du skriver att:

  ”Man kan inte som tjänsteman jobba för ett annat parti än det man är aktiv i eller i. Det är det du påstår. Med ett sådant resonemang kan man fråga sig hur det är möjlig för oss svenskar att prata engelska, tyska eller arabiska.”

  Jag måste säga att jag inte riktigt tycker att det resonemanget håller. Att jämföra en människas förmåga att kommunicera på olika språk med en politikers förmåga att skifta politisk uppfattning så snart hon lämnat hemkommunens 70-skyltar är verkligen ett långskott som, denna gång, tyvärr går långt över målramen.

 15. Margit Urtegård skriver:

  Hej Fredrik.

  Du skriver: ”I egenskap av kommunpolitiker ska Margit Urtegård alltså ”spegla en socialliberal inställning i många frågor” medan hon i egenskap av politisk sekreterare i landstinget ska företräda en värdekonservativ politik”. Tror du att socialliberaler är något sällsynt hos kristdekomkraterna? Inte mer sällsynta där än hos Er gissar jag. Om Du själv kämpar för liberal riktning på politiken och samhället borde Du väl vara glad om jag kan sprida lite liberal syn i ett parti som Du antagligen (gissar jag) tycker är enbart värdekonservativt.

  KD är negativ till Er kollektivistiska syn på samhället och människan, den åsikten delar jag till hundra procent. Sen är de också skeptisk till en alltför liberal syn, den delar jag inte. Jag är inte medlem i KD. Jag skall arbeta som ”tjänsteman” för KD på landstinget. Lägger de sig i Era tillsättningar? Jag har förstått att det nog inte spelar någon roll vad jag säger till Dig, jag gissar att Du vill ha sista ordet till varje pris och att ödmjukhet inte är något Ni lär Er på Bommersvik?

  Jag gör som många moderna svenskar gör; röstar på olika partier när det är val. Jag röstade på Marie-Louise i landstingsvalet, jag tror att hon kan göra ett bra jobb där. I Strängnäs röstade jag självklart på Strängnäspartiet och till riksdagen röstade jag på ett tredje parti.

  ”Kristdemokratfobin” som finns lite varstans i det indoktrinerade svenska samhället förstår jag mig inte på. Jag känner många kristdemokrater, de är som de flesta andra av oss; de tillhör verklighetens folk!

  Ha en bra kväll.

  Med vennlig hilsen
  Margit

 16. erik berg skriver:

  Hej Fredrik,

  Tack för all uppmärksamhet och användandet av vår hemsida http://www.strangnaspartiet.se

  Synd bara att inte ditt urklipp blev fullständigt meningen fortsätter i samma stycke med:

  ”Strängnäspartiet behöver inte heller snegla på vad som ”bestäms” på riksplanet (eller för den delen länsplanet) mellan olika partier eller inom olika partier. Vi är endast till för våra kommuninvånare.

  Det viktiga för Strängnäspartiet är således de lokala frågorna.

  Hälsningar, Erik den sk ”partichefen”

 17. fredrik skriver:

  Margit Urtegård,
  Jag vill nog bestämt hävda att Kristdemokraterna i ord och handling företräder en värdekonservativ politik där de socialliberala inslagen är få. Låt mig i sammanhanget också vara mycket tydlig med att jag kämpar för socialdemokratiska värderingar och ingenting annat och jag står för den uppfattningen i såväl kommun som landsting.

  Vidare har jag svårt att förstå din upprördhet över att jag, som politiskt aktiv, finner det intressant att granska och kommentera andra partiers agerande – Är inte det precis vad du och andra politiska bloggare/politiker också gör?

  Jag har också svårt att förstå det kristdemokratiska resonemanget om ”verkligenheten folk” – Är det måhända de som bor i ”det indoktrinerade svenska samhället”?

  Avslutningsvis vill jag beklaga att du tycker att jag i min diskussion saknar ödmjukhet, men det kan knappast Bommersvik skyllas för!

 18. fredrik skriver:

  Erik Berg,
  Varsågod och tack själv för ditt förtydligande, även om jag kan konstatera att du själv var minst lika liberal som undertecknad i ditt sätt att citera.

 19. Margit Urtegård skriver:

  Hej Fredrik.

  Jag är inte upprörd.

  Hade varit trevligt med ett ”välkommen till landstinget” från Dig.

  Med vennlig hilsen
  Margit

 20. Margit Urtegård skriver:

  Hej igen Fredrik.

  Sen kanske jag har blivit litt sunt skeptisk till din människokunskap som kan skriva att du har stor respekt för Alex Voronov. Du kanske skall lyssna mer på tex vår vän Peo Wågström, han kan berätta ett och annat om din idol!

  Med vennlig hilsen
  Margit

 21. PeO Wågström skriver:

  Nej tack Margit, blanda inte in mig i det här. Fredrik har andra erfarenheter än vi av Voronov och det har han all rätt att ha.

  Etersom du drog in mig tänker jag dock säga en sak om din nya roll som politisk sekreterare åt kd och det är att det faktiskt är ett exempel på varför jag anser att man skall välja parti före person i valen. Jag tycker också att det är märkligt att vara aktiv i ett parti och arbeta åt ett annat, men det är som sagt erat problem och inte mitt. För mig som ser partival som ideologi är det väldigt konstigt dock.

  Fredrik har ställt berättigade frågor, möjligtvis är Mustaniemi liberal men i så fall förstår jag inte hur hon kan vara med i kd
  som definitivt och trots Hägglnds försök består till 50 % av konservativa kristna.

  Slutligen måste jag retas med dig, verklighetens folk ? Nja, Strängnäs kommun är rätt udda som lyckas med att sysselsätta två separatistpartier, sett från min utsida verkar det som om det vore smartast att gör Åker till centralort.

 22. […] mycket i men eftersom Margit släpade in mig i den genom att använda mig i kommentarerna på Fredriks blogg så får jag väl klargöra min ställning i frågan, det finns säkert de som läser Margits […]

 23. Peo,
  Jag tror att E-tuna skulle må bra lite separatister 😉 Landets högsta arbetslöshet borde ju uppröra massorna, förr eller senare.

Leave a Reply

MediaCreeper