0

”Jag bestämde mig för att bli Sveriges bästa medierådgivare”

Posted oktober 3rd, 2009 in Homepage, Reportage and tagged , , , , , , , , , , by Fredrik Pettersson

Paul RongeINTERVJU. Han övergav journalistiken efter 23 år som samhällsreporter på bland annat Aftonbladet, Expressen och Rapport. Nu är Paul Ronge aktuell med sin bok ”När Janne Josefsson ringer” som är Sveriges första bok om medieretorik.

När jag får tag på Ronge befinner han sig i södra Frankrike på kombinerad arbets- och semesterresa. Över telefon berättar han varför han valde att sadla om och överge journalistiken efter mer än två decennier i branschen.

– Jag jobbade på Expressen och fick problem med min dåvarande chefredaktör som ville byta ut mig som politisk reporter. Så ser verkligenheten ut i den här branschen, det är de villkor som man har att rätta sig efter, berättar Ronge. Jag kom till ett vägskäl där jag egentligen hade två val, antingen gråna som en gammal murvel i jeansjacka och successivt flyttas allt längre ner i det journalistiska seriesystemet eller sadla om och göra något annat. Jag bestämde mig för att bli Sveriges bästa medierådgivare.

Genom sin breda erfarenhet som politisk reporter hade Ronge de teoretiska förutsättningarna för att slå sig in på sin nya bana och genom en bra förhandling med sin dåvarande arbetsgivare fick han också de praktiska förutsättningarna för att starta sin egen verksamhet.

– Jag fick två och en halv årslön i avgångsvederlag från Expressen vilket innebar att jag i lugn och ro kunde köra igång på mitt sätt som jag själv ville, förklarar han.

Som medietränare utbildar Paul Ronge sina kunder i hur de ska hantera press och media, inte sällan i samband med besvärliga situationer och potentiella kriser. Under låtsasintervjuer slipar Ronge kundens argument och putsar detaljerna för att minimera risken för obehagliga överraskningar i mötet med pressen. Ronge har med andra ord inte bara sadlat om, han har bytt sida från den grävande journalistens till intervjuobjektets försvarsbänk.

– Visst, jag bytte lagtröja om man vill se det på det sättet, säger Ronge.

Ronge berättar att han tackvare sin öppenhet och tydlighet gentemot sina dåvarande journalistkollegor ändå lyckades behålla sina gamla vänner, lagbytet till trots.

– De vänner som var riktiga vänner har jag behållit. De vet också att jag aldrig skulle utnyttja vår vänskap i mitt yrkesutövande. Dessutom hade jag också en väldig tur som fick tala ut om mitt karriärbyte i branschtidningen Resumé, berättar Ronge.

Efter 23 år som journalist och ytterligare 11 år som PR-konslut har Ronge nyligen gjort författardebut med boken ”När Janne Josefsson ringer” som är Sveriges första bok om medieretorik.

– Det har tagit mig lång tid att bygga upp den kunskap som krävs för att skriva den här boken, säger Ronge som är oerhört nöjd med hur boken tagit emot.

– En del säger att jag ger bort alla mina bästa råd, men så ser inte jag på det. Jag menar, bara för att du har en karta så kan du ju inte bara lägga upp den mot vindrutan i bilen och automatiskt hitta rätt, det behövs ju också viss praktisk kunskap, förklarar han.

När Janne Josefsson, som fått ge namn åt Ronges bok, intervjuades av tidningen Resumé med anledning av boken så menade han att det är ett väldigt snävt skick i samhället som får del av den kunskap som Paul Ronge och andra PR-konsulter förmedlar, nämligen de som redan har stora resurser. Ronge själv ser dock inget problem med detta.

– I stort sett all medielogik bygger på att intervjuobjektet tilldelas en David- eller Goliat-roll, säger Ronge.

Han förklarar vidare att vanligt folk och gräsrötter nästa alltid tilldelas David-rollen och därför inte behöver vara oroliga för de allra tuffaste frågorna och att journalisten försöker ”sätta dit en”.

– För dem är journalisterna själva de bästa medietränarna och ofta väldigt hjälpsamma med formuleringar och annat. Den stora allmänheten behöver alltså inte vara rädd för journalister, menar han.

Ronge förklarar vidare att det istället är just VD:ar på stora företag, högt uppsatta politiker och andra makthavare är de som i regel tilldelas Goliat-rollen och som därmed är i störst behov av medieträning.

– Men i dessa organisationer finns i regel också pengarna för detta, skrattar han.

Vi börjar diskutera framtiden och potentiella hot mot den etablerade journalistiken och jag lyfter diskussionen om granskande bloggar och andra sociala medier, något som Ronge dock inte ser som ett hot mot den etablerade journalistiken. Tvärt om menar han att bloggarnas granskande funktion kan vara till fördel för bra journalistik.

– Sociala medier är ett positivt hot mot dålig journalistik, men inte mot bra journalistik säger Ronge. Bloggar blandar ofta nyhetsrapportering och tyckande, ofta på grund av att en ren nyhetsrapportering tar alldeles för lång tid med all research, intervjuer med mera som en bra journalist måste ägna sig åt.

Ronge menar istället att det största hotet mot bra journalistik är bristen på tid och resurser.

– Det största hotet mot journalistiken är att människor inte vill betala för den. Allt eftersom vi människor vänjer oss vid nyheter som en gratisvara ställs allt högre krav på journalister att ta plats och visa att man behövs, säger Ronge.

I en värld full av skickliga PR-konsulter och medietränare undrar jag givetvis slutligen vilka tips en man med en fot i varje läger som Paul Ronge vill ge framtidens grävande journalister.

– Tappa inte taget, följ upp, svarar Ronge snabbt och övertygande. Ge dig inte förens du fått svar på frågan och häng i som en ivrig hund i ett byxben. Framförallt om du intervjuar politiker, som ofta är skickliga på att inte svara på frågan utan istället fokusera på vad de själva vill ha sagt.

__________
Paul Ronges bok ”När Janne Josefsson ringer” finns bland annat att beställa på Bokus och Adlibris.

Makthavare.se kan du läsa ett utdrag ur boken; ”När medarbetarna sviker”. I kapitlet går Ronge igenom den chockartade start som mötte Fredrik Reinfeldt när han som nytillträdd statsminister fick se två av sina moderata statsråd avgå inom tio dagar. Han kartlägger också de misstag som tvingade bort Schenström.

Leave a Reply

MediaCreeper