1

It’s the economy, stupid

Posted april 6th, 2010 in Homepage, Politik and tagged , , , , , , by Fredrik Pettersson

EXTRA. Finansminister Anders Borg (M) har beslutat att dra in kommunernas extra stöd på 17 miljarder för 2011 baserat på en rapport från Konjunkturinstitutet som utgår från att stödet kommer kvarstå och även betonar att ett slopande av stödet kommer att resultera i stora nedskärningar. Det avslöjar Alliansfritt Sverige ikväll.

Anders Borgs (M) har beslutat att dra in kommunernas extra stöd på 17 miljarder för 2011. Orsaken till detta är att KI:s prognos förra veckan förutspådde en stark utveckling för kommunerna och en stigande kommunal sysselsättning 2011 och 2012. Finansministern tycks dock, till skillnad från Anders Utbult på AS, ha missat att KI:s prognos byggde just på antagandet att krisstödet på 17 miljarder skulle kvarstå under 2011. KI poängterade till och med att om stödet dras in så riskerar det leda till stora nedskärningar.

Anders Utbult visar att det i den rapport som Borg hänvisar till i sin motivering till beslutet att dra in de 17 miljarderna, ”Konjunkturläget Mars 2010”, framgår tydligt att:

Kommuner och landsting klarar under prognosperioden balanskravet samtidigt som de kan möta efterfrågeökningen på äldreomsorg och vård. Detta är möjligt tack vare de resurstillskott som regeringen aviserade under 2009 och de ytterligare statsbidragshöjningar för 2011 som är en del av Konjunkturinstitutets prognostiserade finanspolitik.

I avsaknad av de beslutade och aviserade resurstillskotten och, för 2011, de av Konjunkturinstitutet därutöver prognostiserade statsbidragshöjningarna skulle kommunsektorn, i synnerhet landstingen, behöva göra stora anpassningar av verksamheten för att uppfylla balanskravet. (s.125f)

Anders Borg drar således in stödet till kommunerna baserat på en rapport som tar för givet att stödet kommer kvarstå och även betonar att ett slopande av stödet kommer att resultera i stora nedskärningar. Resultatet av Borgs agerande blir med största sannolikhet stora anpassningar till en mindre kostym och märkbara nedskärningar i Sveriges kommuner och landsting kommande år då det extra krisstödet på 17 miljarder som utgick 2009 snöpligt dras in.

Relaterat: Peter Högberg

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , . Pingat på intressant.

One Response so far.

  1. […] är till regeringens agerande, förtjänar landets kommuner och medborgare ett svar. Bloggat: Fredrik Pettersson | Röda Berget | Peter Högberg | Rött […]

Leave a Reply

MediaCreeper