0

Inga skillnader mellan S och M i sjukvårdspolitiken?

SÖRMLAND. Förra veckans TV-sända landstingspolitiska valdebatt lämnade en del att önska vad gäller politiska besked och tydliggörande av de politiska alternativen. Detta ska dock inte de två debattörerna skyllas för. Att på ca fyra minuter få till en konstruktiv och tydlig debatt är sannerligen ingen enkel uppgift, inte ens för två så rutinerade politiker som Danielsson och Finstorp.

Alex Voronov på Eskilstuna-Kurirens ledarreaktion är dock av en annan uppfattning. Han menar istället att den ca fyra minuter långa premiärduellen ”ger en god bild av landstingspolitiken” och hävdar med denna debatt som grund att ”I själva verket finns det inga åsiktsskillnader som står i vägen för ett koalitionsstyre mellan S och M i Landstinget Sörmland.” Ingenting kunde vara mer fel.

Man skulle utifrån ovannämnda citat kunna dra slutsatsen att ledarskribenten är okunnig i ämnet, men så är givetvis inte fallet. Voronov tar istället chansen att göra gällande att skillnaderna mellan Socialdemokraterna och Moderaterna är obefintliga då han vet att borgerligheten har allt att tjäna på att en sådan bild etableras.

Om den upplevda skillnaden mellan de olika alternativen minskar är det till gagn för Moderaterna vars trovärdighet i just sjukvårdsfrågor är, och alltid har varit, lägre än Socialdemokraternas. Att, som Voronov, göra gällande att skillnaderna mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i avseendet välfärds- och sjukvårdspolitik är obefintliga är således att spela Moderaterna i händerna.

Ett tydligt exempel på hur fruktsam just denna strategi kan vara fick vi senast i valet 2006 då gamla moderater blev nya och direktörernas parti förvandlades till ”det nya arbetarpartiet” med en retorik och ett bildspråk som till mångt och mycket inspirerats av Socialdemokraterna. Att minska konfliktytan i frågor där motståndarens grundläggande uppfattningar är populärare än ens egna är grundkurs i politisk strategi och precis vad Moderaterna (och uppenbarligen Alex Voronov) nu försöker göra även inom sjukvårdspolitiken.

Med det sagt är det emellertid också på sin plats att ge Voronov och övriga ledarskribentskrået i Sörmland en eloge för deras tilltagande bevakning av den sörmländska landstingspolitiken. Landstingsvalet har länge varit det glömda valet och det finns givetvis många orsaker till det. Jag kommer att göra vad jag för att valet 2010 ska bli ett landstingsval och det gläder mig att länets ledarredaktioner tycks dela den ambitionen.

_________________________
Noterar också att Jörgen Danielsson (S) tilldelats veckans guldmedalj i AiP, med motiveringen:

”Kanske uppmärksammar vi lokala kämpar i vingården lite för sällan. Veckans medalj går därför till Jörgen Danielsson (S), som har vänt en skenande ekonomi till överskott i landstinget i Sörmland.”

Kul och väldigt välförtjänt!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , . Pingat på intressant.

Leave a Reply

MediaCreeper