1

Industribloggarna – en ny progressiv nätrotsrörelse

Posted januari 13th, 2010 in Gästblogg, Homepage, Politik and tagged , , , , , , , by Fredrik Pettersson

GÄSTBLOGG. Sedan 2009 har Socialdemokraterna ett öppet nätverk, för progressiva bloggar, Netroots. Nätverket bygger på decentralisering , hjälp till självhjälp, spridning av kunskap och informationsdelning. På bara några månader har flera netrootsbloggare etablerat sig på 50-listan på knuff.se och har haft stor påverkan på den politiska debatten. Nu växer ytterligare en ny progressiv rörelse fram på internet, industribloggarna. Bakom satsningen står fackförbundet IF Metall.
– Tanken är att stärka IF Metalls opinionsbildning via Internet genom att medlemmar bloggar om olika fackliga och politiska frågor, skriver dagens gästbloggare Christian Andersson som är ansvarig för nätverket.

Christian Andersson industriblogarna

Dagens gästbloggare Christian Andersson är informatör på IF Metall och ansvarig för bloggnätverket Industribloggarna

Den tekniska utvecklingen ger de fackliga organisationerna större möjlighet att sprida sitt budskap. Enligt en undersökning från Stiftelsen för Internetinfrastruktur – Internet 15 år – har 350 000 svenskar en egen blogg och 1 900 000 människor läser bloggar.

I och med Twinglys inträde öppnades möjligheten att direkt kommentera nyheter i media. Bloggen kan vara ett sätt att få en snöbollseffekt i olika sakfrågor och därmed ökar möjligheten att få upp dessa på medias agenda.

IF Metall är ett stort fackförbund med 375 000 medlemmar. Sannolikheten att det finns många medlemmar som bloggar är hög. Problemet är att de är utspridda och inte har kontakt med varandra. Då blir det ingen snöbollseffekt, eftersom de troligtvis skriver om olika sakfrågor. Därför beslutade IF Metalls informationsenhet att skapa ett bloggnätverk – Industribloggarna. Syftet är att knyta samman bloggare inom industrin för utbyte av tankar och idéer. Tanken är också att stärka IF Metalls opinionsbildning via Internet genom att medlemmar bloggar om olika fackliga och politiska frågor.

För att kunna vara med i nätverket måste man vara medlem i IF Metall och dela organisationens värderingar. Bloggarna som medverkar gör det på ideell basis och i nuläget är det tio medlemmar i nätverket. Industribloggarna får löpande information om kommande debattartiklar, presskonferenser och andra händelser som kan vara intressanta att blogga om. Det finns inga krav från vår sida vad bloggarna ska skriva om eller vad de ska tycka. Kontakten med bloggarna sker via Facebook, e-post och vid behov via Skype.

Bloggarna har tillgång till IF Metalls omvärldsbevakningsverktyg. Samtliga bloggar är kopplade till en fan-sida på Facebook och en Twitterkanal, vilket gör det lättare för andra personer att följa Industribloggarna. Sedan starten hösten 2009 har bloggarna tillsammans gjort 320 blogginlägg och de har 220 personer som följer dem
på Facebook.

Under Socialdemokraternas partikongress hösten 2009 var två av medlemmarna i bloggnätverket på plats och bloggade från kongressen. Deras inlägg publicerades också på www.ifmetall.se via RSS-flöde.

Vi söker löpande nya bloggare via vår medlemstidning Dagens Arbete, vår tidning Info som går ut till alla förtroendevalda och via www.ifmetall.se. Förhoppningsvis kommer fler industriarbetare att börja utrycka sina åsikter och tankar via bloggar och andra sociala medier.

Christian Andersson
Informatör IF Metall

Fakta Industribloggarna:
– Startade hösten 2009 av IF Metall
– I nuläget ingår tio bloggare i nätverket
– Över 320 blogginlägg har de gjort tillsammans
– De får förhandsinformation om olika mediautspel
– De har tillgång till omvärldsbevakningsverktyg

Följ Industribloggarna på:
www.facebook.com/industribloggarna
www.twitter.com/industribloggar

Andra medlemmar i Industribloggarna är Camilla Wedin, Juhani Kulo, Kent-Erik Mattsson, Dan Oscarsson, Esbjorn Jonsson, Christian Andersson, IF Metall Mellersta Norrland, Göran Johansson, Leine Johansson.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , . Pingat intressant.

One Response so far.

  1. Johan Ulvenlöv skriver:

    Underbart! Länk och inlägg kommer så snart jag är på jobbet.

Leave a Reply

MediaCreeper