0

HBT-certifiering i Landstinget Sörmland

Posted december 2nd, 2009 in Homepage, Politik by Fredrik Pettersson

HBT-certifieradIdag deltog jag vid HBT-certifieringen av SESAM-mottagningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Det är den första av landstingets verksamheter som certifieras utifrån de kriterier som fastställts av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter RFSL.

HBT-certifieringen av SESAM-mottagningen på Mälarsjukhuset är resultatet av en tydlig politisk viljeinriktning och ett hårt och målmedvetet arbete från personalens sida. Det må vara ett litet steg för landstinget som organisation – Men det är ett stort steg för mångfalden och rättvisan.

HBT-certifieringen är främst en kvalitetssäkring som syftar till att skydda homo-, bi- och transpersoner från att bli okunnigt eller fördomsfullt bemötta i vården. I grund och botten handlar det om likvärdig vård och varje människas okränkbara rätt att få vara sig själv.

Dagens certifiering är ett viktigt första steg i arbetet med att på allvar bli ett öppet landsting värt namnet, ett landsting att vara stolta över. Nu fortsätter arbetet i den HBT-arbetsgrupp som jag har fått äran att leda och som i april nästa år ska lägga fram ett förslag på HBT-policy för Landstinget Sörmland. En policy som förhoppningsvis kommer att resultera i mer HBT-kunskap och kompetens, ett ännu bättre bemötande och ett ännu öppnare landsting.

Sedan ett par veckor tillbaka har landstinget också ett särskilt telefonnummer, dit lesbiska och bisexuella kvinnor kan ringa för att få råd och stöd samt boka tid för gynundersökning: 016-10 30 89.

Tidningen Folket skriver också om HBT-certifieringen idag. Även Radio Sörmland rapporterar om detta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.

Leave a Reply

MediaCreeper