3

Här är förslaget som ska sparka Filippa Reinfeldt ur landstingshuset

Posted februari 10th, 2010 in Homepage, Politik, Rekommenderas by Fredrik Pettersson

SjukvårdspersonalEn bred majoritet av svenska folket stället upp bakom socialdemokratins grundläggande princip: Vård ska ges efter behov, den ska vara solidariskt finansierad genom skattsedeln och ha god kvalitet och tillgänglighet. I Filippa Reinfeldts Stockholm har man byggt ett vårdvalssystem som går stick i stäv med denna princip, ett system som sätter den privata vårdgivarens vinstintressen framför en behovsstyrd vård.

Precis som Johan Westerholm så förtjänstfullt skriver så innebär Vårdval Stockholm att alla läkarbesök ger vårdgivaren lika mycket pengar – oavsett om det rör sig om en enkel förkylning eller en patient med betydligt mer komplicerade behov. I moderaternas vårdvalssystem tas heller ingen hänsyn till socioekonomiska faktorer, trots att detta har stor påverkan på människors hälsa. Vårdval Stockholm uppmuntrar således privata vårdgivare att etablera sig i områden med låga ohälsotal och inte i utsatta områden där vårdbehovet är större. Därmed bidrar Vårdval Stockholm till ökade hälsoklyftor.

DN Debatt presenterar idag den rödgröna oppositionen i Stockholms läns landsting ett eget alternativ till Moderaternas sjukvårdsexperiment Vårdval Stockholm.

Istället för Filippa Reinfeldts stelbenta reform Vårdval Stockholm som har lett till ökade hälsoklyftorna i Stockholm, och som dessutom på sikt hotar den medicinska säkerheten, kommer man vid en rödgrön valseger att införa en ny modell, Hälsoval Stockholm, där de patienter som har störst anledning att söka vård ska få mer resurser än de som är relativt friska. Det rödgröna alternativet innebär också fler specialister i närsjukvården, att nya akuter och närsjukhus öppnas samt att fri etablering i den form som finns idag kommer att avskaffas.

Så här vill de rödgröna bygga Hälsoval Stockholm:

Hälsoval Stockholm fördelar den ekonomiska ersättningen med hänsyn till vårdtyngd och socioekonomi, dvs. de som har störst behov av vård ska få mer resurser än de som är relativt friska. Hälsoval Stockholm innebär också mer resurser till folkhälsoarbetet och det hälsofrämjande arbetet. På sikt leder det till färre sjuka och bättre folkhälsa.

Med det rödgröna alternativet tar man ett helhetsgrepp om det hälsofrämjande arbetet och betonar vikten av teamarbete kring pateinten. Hälsoval Stockholm innebär en större frihet för personalen som själva ska få organisera sitt arbete i större utsträckning och bedöma vilken vårdkompetens som ska möta den enskilda patienten. Man betonar att patientens val och önskemål kan påverka vårdteamets sammansättning. Hälsoval Stockholm ska även ersätta till exempel besök hos kiropraktor, naprapat, och psykoterapeut. Kvalitet ska premieras före korta besök.

Vidare betonas även distriktsköterskans roll som man vill stärka genom att ålägga denne ett särskilt folkhälsoansvar. Hälsofrämjande insatser riktas särskilt till områden med stora hälsobehov.

Man vill också skärpa kvalitetskraven på vårdgivarna och vill att landstingets egen närsjukvård ska ges rätt att starta nyetableringar. Vårdenheter i landstingets egen regi ges också möjlighet att övergå i intraprenader, dvs. självstyrande enheter i offentlig regi.

Principen om att vården ska finnas där behoven finns är själva ryggraden i Hälsoval Stockholm. Fri etablering i den form den har i dag kommer därmed att avskaffas vid en rödgrön valseger. Genom fler specialister i närvården och nya närakuter och närsjukhus ska utbudet breddas och möjligheterna till snabb vård ökas.

Med detta gemensamma förslag flyttar de rödgröna i Stockholm fram positionerna avsevärt. Höstens landstingsval i huvudstadsregionen kommer att stå mellan två tydliga alternativ – Ett som vill reformera för ökad patientmakt och rättvisa och ett som har experimenterat med sjukvården med ökade hälsoklyftor som följd.

Stockholmsregionen lider av ökade hälsoklyftor. I höst kan du ge lenet första hjälpen – Rösta på de rödgröna.

Relaterat: S-buzz, Johan Westerholm, Robert Noord, Martin Moberg, Peter Högberg.

För mer frekventa poster om Stockholmspolitiken rekommenderas Dag Larssons och Johan Sjölanders bloggar.
_______________________
Hans Hjälte, ledarskribent på Tidningen Folket, skriver idag en läsvärd ledare om hur Sörmlands landsting mitt under lågkonjunkturen, lyckats vända minus till plus.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , . Pingat på intressant.

3 Responses so far.

  1. […] Fredrik Pettersson, Johan Westerholm, Ulrica Falk, S-buzz, Martin Moberg, Peter Andersson, Högbergs tankar, Ung […]

  2. […] röda bloggar: Peter och Fredrik och s-buzz och martin och Johan och Robert och […]

  3. […] Stockholm och mera har Ulrika Falk gjort. Likaså Roger Jönsson, Eva Hillén Ahlström, Ilsemarie, Fredrik Pettersson och Robert […]

Leave a Reply

MediaCreeper