0

Fortsatt framgång för Landstinget Sörmland

Posted december 11th, 2009 in Nyheter, Politik and tagged , , , , , , by Fredrik Pettersson

I Landstinget Sörmland har vårdköerna kapats – Rejält! Idag kan hela 93 % av de patienter som väntar på nybesök hos specialist på något av sjukhusen i Sörmland räkna med en väntetid som är kortare än 90 dagar, och lika positivt ser det ut för de patienter som väntar på behandling. Det innebär en kraftig, och av patienterna välkommen, förbättring jämfört med de väntetider som gällde för bara ett år sedan.

Så sent som i januari fick mellan 30 och 40 % av patienterna räkna med en väntetid på mer än 90 dagar.

För exakt ett år sedan träffade regeringen och Sveriges kommuner och Landsting (SKl) överenskommelsen om den s.k. ”Kömiljarden”, med målsättningen att minska väntetiderna till specialistbesök och behandling. Som en ekonomisk stimulans anslogs 1 000 miljoner kr att dela på för de landsting där minst 80 % av patienterna får träffa specialist och/eller inleda behandling inom vårdgarantins 90 dagar.

Varje landsting ska nu i december redovisa sin kösituation/väntetider till SKL per 2009-11-31, och vilka som får dela på miljarden samt beloppens storlek kommer att offentliggöras senare.

Relaterat: Den nya majoriteten, SR Sörmland, Eskilstuna-Kuriren

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.

Leave a Reply

MediaCreeper