2

En gemensam rödgrön försvarspolitik

Idag presenterade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet De rödgrönas plattform för Sveriges säkerhets- och försvarspolitik. Plattformen är en delrapport från partiernas gemensamma arbetsgrupp för en rättvis och hållbar värld och innehåller bland annat förslag om hur svensk lagstiftning rörande vapenexport ska förändras och krav på hur kvinnor bättre ska skyddas i konflikter. Även behovet av en förnyad svensk nedrustningspolitik lyfts fram.

Rapporten ger såväl fingervisningar som tydliga besked om vad De rödgröna vill med Sveriges försvarspolitik vid en eventuell valseger i höst.

Av rapporten framgår bland annat att partierna är överens om att:

– Internationell säkerhet ska vila på samarbete och ett starkt globalt regelverk under FN:s ledning
– Sverige ska återföras till en tätposition i nedrustningsfrågorna
– Sverige ska vara en aktiv aktör och bidra med internationella insatser med ett tydligt FN-mandat
– Sverige behöver en ny, stramare lagstiftning för vapenexporten. Och vid en eventuell valseger kommer en rödgrön regering att utreda demokratikriterier, hårdare krav gällande mänskliga rättigheter och hårda krav för både ny export och följdleveranser
– De rödgröna vill inte att Sverige ska ge sig ut på några äventyrligheter med ytterligare närmanden till Nato


Bloggaren och den före detta officeren Johan Westerholm påpekar att De rödgröna med denna plattform i ryggen faktiskt uppvisar en tydlig gemensam hållning ifråga om säkerhets- och försvarspolitiken, och inte alls den splittring som alliansföreträdare vill göra gällande.

Relaterat: socialdemokraterna.se, S-buzz, Peter Andersson, Peter Högberg, AiP Claes Krantz, Sydsvenskan

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , . Pingat på intressant.

2 Responses so far.

  1. […] även sammanfattningen på Rödgröna bloggen, där kan man även hämta hela rapporten. Läs även FP, S-Buzz, och ett Tokigt inlägg utan större […]

  2. […] Tokmoderaten och Fredrik och Johan och Sten […]

Leave a Reply

MediaCreeper