0

Demokrati hela veckan

Posted november 16th, 2009 in Homepage, Politik and tagged , , , , , , by Fredrik Pettersson

DemokrativeckanESKILSTUNA. För tredje året i rad arrangerar Eskilstuna kommun denna vecka demokrativeckan. Detta arrangemang är en del av kommunens strategi för att utveckla den lokala demokratin, öka valdeltagandet och inflytandet för medborgarna i kommunen. Under veckan erbjuds ett brett utbud av seminarier, föreläsningar och andra evenemang i regi av kommunen men också i samverkan med föreningslivet och andra lokala aktörer.

Syftet med demokrativeckan är att:

1. Levandegöra det demokratiska samhället genom att lyfta fram och visa det demokratiarbete som pågår i kommunen.

2. Debattera och problematisera demokratin genom att ställa frågor som till exempel; Vad är demokrati? Har vi demokrati? Är demokratin för alla?

3. Utveckla nya demokratiska former så att fler känner att de har inflytande och vill vara med och påverka.

Att det är demokrativecka märks även i lokalpressen, Tidningen Folket viger till exempel insändarsidan till ungdomar hela den här veckan. Ett fantastiskt bra och spännande initiativ.

Undertecknad medverkar under veckan vid tre seminarier, samtliga på torsdag den 19 november 2009:

Ungas rätt till Hälsa i HBT-Sörmland
En diskussion om normer, HBT, sjukvård och mänskliga rättigheter.

Plats: Munktellarenan, Rossvik
Tid: 10.00-11.00 och 13.00-14.00

Om 00-talets opinionsbildning
Om den politiska kartan, mediestrategier och opinionsbildning.

Plats: Samlingssalen, ABF-huset, Kungsgatan 14
Tid: Kl.18.00-20.00

Jag gillar verkligen detta initiativ och tror på detta projekt som en del av arbetet med att utveckla nya demokratiska former för delaktighet och inflytande. Samtidigt kan man fråga sig; Om vecka 47 utnämns till demokrativecka, vad är då övriga 51 veckor? I rimlighetens namn borde givetvis varje vecka vara en demokrativecka.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , . Pingat på intressant.

Leave a Reply

MediaCreeper