0

DEBATT: De Rödgröna står på pensionärernas sida


DEBATT
. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (KD) besöker Nyköping idag. Jag undrar om Maria Larsson är nöjd med den ekonomiska politik som regeringen för och hur den drabbar pensionärer och äldre.

Min mamma och hennes svärmor satt och drack kaffe i förra veckan och började prata om deklarationen. Jag fick minsann restskatt, sa mammas pensionerade svärmor, och jag fick tillbaka pengar svarade mamma. Min mamma fick tillbaka ungefär lika mycket i skatt när hon deklarerar som hennes svärmor får i återkrav. Detta kanske bara är en tillfällighet men ändå ganska målande.

Jag undrar hur diskussionen har gått mellan finansminister Borg och äldreansvarig minister Larsson. Har Larsson tagit upp skattesänkningar för pensionärer med Borg? Har hon tagit upp att det behövs fler händer i äldreomsorgen? Jag vet inte hur diskussionerna i Rosenbad går utan kan bara gissa. Om Larsson nu har frågat dessa frågor, varför har han inte lyssnat eller är det så att de mindre partierna inte får en syl i vädret när den moderatledda regeringen ska komma överens. Nu är det tydligen viktigare att kasta choklad på sina motståndare än att stå för en politik man tror på.

De Rödgröna visade igår att de står på pensionärernas sida och vill höja kvaliteten i välfärden, öka personaltätheten i äldreomsorgen och korta vårdköerna.

De som arbetar i välfärden behöver arbetsro, en god arbetsmiljö och möjlighet att utveckla sina verksamheter. I stället för hot om varsel vill vi skapa trygghet och utveckling. Vi föreslår att kommunsektorn tillförs totalt 12 miljarder kronor under 2011 och 2012, vill införa ett kompetenshöjningsprogram som höjer utbildningsnivån inom äldreomsorgen, samtidigt som det ger unga som utbildat sig för vård och omsorgsarbete en väg in i arbetslivet genom vikariat. Vikariaten utformas som ett arbetsmarknadspolitiskt program riktat till långtidsarbetslösa som har utbildning från vård- och omsorgsutbildning på gymnasiet eller Komvux. Ett särskilt studiestöd ska utgå till individen. Erbjudandet gäller endast om en arbetslös samtidigt går in och vikarierar. Programmet omfattar cirka 3 000 helårsplatser 2012.

Vi vill sänka skatten för breda pensionärsgrupper. Alla pensionärer med en inkomst upp till cirka 40 000 kronor i månaden får en större skattesänkning med vårt rödgröna förslag än med regeringens förslag.

Malin Norfall, SSU:are och socialdemokrat

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , . Pingat på intressant.

Leave a Reply

MediaCreeper