0

Bygg ut järnvägen i regionen

Posted oktober 30th, 2009 in Homepage, Politik, Reportage and tagged , , , , , , by Fredrik Pettersson

MOTION. Många av medborgarna i Stockholm- Mälardalsregionen drabbas dagligen av problemen i tågtrafiken. Inför socialdemokraternas jobbkongress i Stockholm har Socialdemokraterna i Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanlands län skrivit en motion ihop om hållbara transporter. Om motionen bifalls innebär det att en Socialdemokratisk regering måste öka resurserna till utbyggnaden av järnvägen.

Människor bor, reser och jobbar över länsgränser på ett helt nytt sätt. Det har skapat förutsättningar för en starkare tillväxt och en större konkurrenskraft för ett relativt glesbefolkat land som Sverige. Men det har också sprängt alla kapacitetsgränser i våra järnvägssystem.

– Järnvägen spelar en avgörande roll i bygget av ett grönt och konkurrenskraftigt Sverige där jobben blir fler. Investeringarna i järnvägsnätet är otillräckliga och det finns ett uppdämt behov av ökad järnvägstrafik. Därför måste en rödgrön regering våga satsa på ny grön infrastruktur, säger Fredrik Olovsson (S), delegationsledare för Sörmlands kongressombud och fortsätter:

– Satsningen i Citybanan och Ostlänken är avgörande för vår möjlighet att ingå i en större region. En sådan satsning kräver att Svealandsbanans kapacitet utökas. Om motionen bifalls blir det enklare att kraftfullt verka i den riktningen.

– Idag är det fler som av miljöskäl vill lägga om sina transporter till tåg- och godstrafik än som kan göra det. Det finns fler som vill frakta gods på järnväg och det är fler som vill pendla med tågtrafiken än vad den är utbyggd för, så för både miljöns och jobbens skull behöver satsningarna på järnväg öka, säger Johan Andersson (S), partidistriktsordförande i Östegötland.

– I områden där tågtrafiken byggts ut kan man se en ökad arbetsmarknad med fler jobb och färre arbetslösa. I vår region skulle ökade resurser till järnvägen kunna innebära att Nobelbanan, Citybanan och Ostlänken blir verklighet och att pendlingen mellan vår region och andra underlättas, avslutar Fredrik Olovsson.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Leave a Reply

MediaCreeper