0

Brister i den Schlingmannska logiken

Posted mars 8th, 2010 in Homepage, Politik and tagged , , , , , , by Fredrik Pettersson

Under rubriken ”Vi tar kampen för kvinnors frihet” skriver Per Schlingmann i sitt nyhetsbrev idag att ”Frågan om kvinnors villkor är en viktig och central fråga för oss.” , något som Moderaterna emellertid inte lyckats påvisa genom sin politik.

Schlingmann skriver att det finns ett par områden som är helt avgörande och som måste stå i fokus för politiken framöver om samhället ska bli mer jämställt. Något som Schlingmann härvid tar upp är vikten av att män tar ett större ansvar under barnens första år. Partisekreteraren skriver att ”Det är välkänt att föräldraskapet för kvinnor leder till avbräck och sämre löneutveckling medan det för män har motsatt effekt.”

I sitt handlingsprogram slår Moderaterna tydligt fast att ” Lösningen ligger inte i att kvotera eller stifta tvingande lagar.” Och i dagens nyhetsbrev skriver Schlingmann att ”Inriktningen måste vara att fortsätta göra det mer lönsamt för kvinnor att arbeta.” Som lite kuriosa kan nämnas att enligt TCO:s pappaindex, som presenterades den 2 mars i år, har andelen pappor som tagit ut föräldrapenning stagnerat under Alliansens regeringsinnehav. Med den takt index nu ökar, 1,2 enheter per år, kommer det att ta 51 år (!) innan föräldrarna delar lika på föräldraledigheten.

Hur som helst, Schlingmann avslutar sin jämställdhetsproklamation med att konstatera att ”Med vår politik ökar vi kvinnors nettolöner. Under mandatperioden har alla arbetande kvinnor fått dramatiskt sänkt skatt./…/ Låt oss nu visa människor att det är moderaterna som driver kvinnors villkor och har en politik som gör skillnad.”

Schlingmann har möjligtvis rätt i att kvinnors nettoinkomst har ökat, men det spelar ju ingen större roll när männens nettoinkomst har ökat ännu mer, en detalj som Schlingmann glömt att nämna i dagens nyhetsbrev. I realiteten ökade inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor med 1000 kronor per månad mellan 2006 och 2008 enligt beräkningar från Riksdagens utredningstjänst. Lägg där till att nästan 60 procent av regeringens samlade reformer som påverkar individers inkomster har tillfallit män (Riksdagens utredningstjänst Dnr 2008:1318), att 56 procent av den avskaffade fastighetsskatten och 60 procent av den avskaffade förmögenhetsskatten tillfallit män, något som också Krassman uppmärksammar idag. Samtidigt påverkas kvinnors nettoinkomster i högre utsträcknings än mäns av försämringarna i socialförsäkringssystemet.

Det spelar således ingen roll om regeringen ger kvinnor mer pengar i plånboken. För så länge de fortsätter att ge männen mer kommer klyftorna att öka och samhället förbli ojämställt.

Jag kan konstatera att när det gäller jämställdhet så lämnar Moderaternas politik, som så mången gång förut, en del att önska.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , . Pingat på intressant.

Leave a Reply

MediaCreeper