2

Borgerligheten dammar av förslaget om obligatorisk a-kassa. Varför då?

Posted juni 3rd, 2010 in Homepage, Politik and tagged , , , , , , , by Fredrik Pettersson

Det närmaste man kommer en konkret miljöpolitik hos de borgerliga allianspartierna är kring frågan om återvinning – Av gamla förslag alltså.

Jan Björklund (FP) vill ha obligatorisk a-kassa, igen. Men varför?

Nu lovar Björklund obligatorisk a-kassa. Igen. Efter valet 2006 tillsatte borgerligheten en utredning kring just denna fråga. När resultaten presenterades så möttes det av stor skepsis från såväl fackföreningsrörelsen som arbetsgivarna och förslaget lades i malpåse. Men nu är det alltså dags igen.

Alex Voronov på Eskilstuna-Kurirens ledarsida kallar förslaget för orimligt och menar att alliansen är helt fel ute. är kritisk mot idén om skilda avgifter i det nygamla förslaget. På den punkten menar han att den borgerliga alliansen är helt fel ute.1

”Den här är orimligt. Avgifterna kommer i stor utsträckning att fungera som regressiv skatt – ju högre inkomst desto lägre avgift.”

Björn Fridén på Alliansfritt Sverige är också ha kritisk till regeringspartiernas förslag och funderar kring syftet med förslaget:

”Hade Björklund menat allvar med sina fina ord om att han tycker det är viktigt att alla löntagare har försäkring vid arbetslöshet så hade han inte drivit en politik för försämrad dito. Att han däremot vill skjuta arbetarrörelsens politiska gren i sank är kanske knappast förvånande. Under den här mandatperioden har fackförbunden gjort sina största medlemstapp sedan storstrejken 1909, och regeringen är i allra högsta grad ansvarig.”

Artikelbilden är lånad av Claes Krantz.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , . Pingat på intressant.

____
1 FÖRTYDLIGANDE: Voronov har påpekat att hans åsikter i frågan förvridits i den ursprungliga bloggposten, varför inlägget nu uppdaterats med en omskrivning och ett förtydligande. Alex Voronovs invändningar mot alliansförslaget avser systemet med olika avgifter, dvs. att skilda avgifter ska gälla och baseras på risken för arbetslöshet i den bransch man arbetar i, och ska inte ses som en invändning mot idén om en obligatorisk a-kassa. Rätt ska vara rätt.

2 Responses so far.

  1. Thomas skriver:

    Jag tolkar Voronov som att han motsätter sig diffrentierade avgifter inom ramen för en arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla. Huruvida han gillar/ogillar grundtanken framgår inte – eller?

  2. Du har helt rätt Thomas, fort och fel av mig. Rätt ska vara rätt och i konsekvensens namn är nu detta justerat och ett förtydligande publicerat.

Leave a Reply

MediaCreeper