32

”Arvodesaffären” eller #SN-gate – My side of the story

>>Jag och mina kollegor och medarbetare har i ett halvår målats ut som giriga roffare och arroganta maktmänniskor genom rapporteringen i Sörmlands Nyheter. Här kommer, i ett långt och helt ocensurerat inlägg, my side of the story.<<

Idag granskar SR Medierna tidningen SN:s rapportering om den så kallade ”arvodesaffären” i Landstinget Sörmland, där jag är aktiv som landstingsråd. SR Medierna arbetar utifrån följande frågeställning: Har Södermanlands Nyheters granskning övergått i kampanjjournalistik utan proportioner?

Den så kallade ”arvodesaffären” har kommit att prägla bilden av Landstinget Sörmland i media. Från den 24 augusti 2010 fram till idag har drygt 90 nyhetsartiklar publicerats i SN. Lägg där till drygt 80 insändare och debattinlägg. Det är således ingen överdrift att påstå att SN har bedömt denna fråga som ytterst relevant och dess nyhetsvärde som enormt. Detta trots att inga nya fakta har tillförts frågan på månader. Men, den så kallade ”arvodesaffären” håller nu på att förvandlas till något annat – ett #SN-gate kanske, där istället SN:s kampanjjournalistik rättmätigt hamnat under luppen.

Vad handlar då ”arvodesaffären” om?
Jo, det handlar om att den majoritet som tillträdde i Landstinget Sörmland 2008 valde att fördela de pengar som i budget var avsatta för arvoden på ett annat sätt än tidigare majoriteten. Istället för sex landstingsråd på heltid blev det fyra. De pengar som tidigare hade fördelats på de två övriga landstingsrådsposterna valde man nu istället att fördela på fler personer som ersättning för det arbete de utförde. Kakan var precis lika stor som tidigare, den enda skillnaden var att den delades upp i mindre bitar. Det formella fel som skedde var att några av dessa politiker inte utsågs av landstingsfullmäktige, utan av sina gruppledare. De fel som funnits har rättats till och idag har alla nödvändiga beslut fattats i demokratisk ordning.

Efter att de formella felen i beslut om arvoden uppdagats genom medias rapportering anlitade landstinget den världsledande revisionsbyrån PWC för att gå till botten med frågan. PWC friar oss helt från anklagelsen att vara ”giriga roffare” som förts fram i media och via politiska kampanjer och skriver att ”landstinget inte lidit ekonomisk skada”. Det har emellertid SN underlåtit att berätta, liksom att man inom landstinget bara omfördelat budgeten för landstingsråden, inte utökat den.

Så trots att de felaktigheter som ägt rum bakåt i tiden har rättats till, trots att en oberoende utredning slår fast att landstinget inte har lidit någon ekonomisk skada, trots att väljarna genom valet fått revidera politikens förtroende och trots att inga nya fakta har tillkommit så fortsätter SN att skriva om ”arvodesaffären”, ”olagliga arvoden” och fortsätter att utmåla landstingspolitiker som giriga roffare.

Varför SN, trots ovanstående, valt att fortsätta med sin milt uttryckt tillspetsade journalistik kring frågan kan jag ju givetvis bara spekulera kring. Men kanske får vi en förklaring i den replik som tidningens ansvarige utgivare och chefredaktör Göran Carstorp ger när landstingsstyrelsens ordförande, Åsa Kullgren och landstingsdirektör, Karin Welin i ett debattinlägg ifrågasätter SN:s osakliga rapportering:

”Det finns en djupt allvarlig och otidsenlig underton i den kanoneld som landstingsledningen nu smäller av mot SN. Den påminner om forna tiders maktspråk från överheten, och går ut på att få tyst på debatten.
Det var uppenbarligen också det underliggande uppdraget till konsulten som fått legitimera landstingets hantering av arvodesaffären. ”

Carstorp insinuerar alltså att den oberoende granskning som landstinget låtit revisionsbyrån PWC göra skulle vara på förhand uppgjord. Det är inga dåliga anklagelser och mot bakgrund av den analysen så förstår jag plötsligt SN:s exempellösa kampanjjournalistik – Jag ser med stort intresse fram emot en noggrann redovisning av de fakta och den bevisning som Carstorp bygger denna skarpa anklagelse på.

SN:s har i sin rapportering hela tiden vinklat artiklarna så att vi framställts på ett mycket ofördelaktigt sätt. Det är jävligt jobbigt när det drabbar en själv, men det är väl kanske något som man får lära sig att leva med som politiker. Men nyhetsrapporteringen har också vid ett flertal tillfällen innehållit rena faktafel och spekulationer och successivt har gränsen mellan fakta och fiktion, nyhetsjournalistik och opinionsjournalistik suddats ut. Ett tydligt exempel på detta är när SN i en nyhetsartikel, helt utan hänvisning till fakta eller sakliga argument, hävdar att ”landstingspolitikerna har haft en dold agenda”. Ett annan när landstingspolitiker påstås vara misstänkta för skattebrott. Så sent som igår retweetade tidningens nyhetschef och stf. ansvarig utgivare Johan Pfriem ett twitterinlägg signerat SN:s ledarskribent Lars Kriss, i vilken Kriss påstår att:

”Det är Kafka att ta skattemedel för att försvara sig mot skattebetalare som menar att man har tagit skattemedel.”

Detta med anledning av att landstingets informationschef anlitat en konsult för att hjälpa landstinget med kommunikationen. Jag kan inte låta bli att undra; Hur ska vi kunna få en saklig granskning när nyhetschefen och ansvarig utgivare redan bildat sig en uppfattning i frågan som än en gång stämmer in på bilden av oss som roffare?

Insändare publicerad i SN, den 28 februari 2011.

Insändare publicerad i SN, den 28 februari 2011.

SN har en särställning i Nyköping, tidningen har monopolställning. SN ingår i koncernen Eskilstuna-Kuriren som äger samtliga fyra dagstidningar i länet samt annonsblad, tryckeri och reklambyrå. Koncernen når enligt egen uppgift 230 000 sörmlänningar varje dag. Det sätt som SN väljer att skildra verkligheten på påverkar givetvis hur vi som läser tidningen uppfattar saker i vår omgivning. Jag vill bestämt hävda att SN därför har ett stort ansvar för demokratin och det fria ordet och även ett ansvar att ge en så oberoende och sanningsenlig bild som möjligt. Det ansvaret lyser emellertid med sin frånvaro när tidningen upplåter insändarplats åt artiklar som uppmanar boende i Nyköping att storma landstingshuset och som jämför landstingsrådet Åsa Kullgren, med diktatorn Khadaffi!

Vid såväl ett personligt möte med mig och Åsa Kullgren som under ett telefonsamtal med mig uppvisade Carstorp en försonande attityd och en självkritik som ingav visst hopp hos mig och mina kollegor. Carstorp menade att insändare av ovannämnda slag aldrig borde ha publicerats. En efterklokhet som hjälpte föga när människor utsattes för snöbollar i huvudet, spottloskor och hotfulla tillmälen när intentionerna i ovannämnda insändare i det närmaste realiserades. Och tyvärr, ville det senare visa sig, gällde denna självkritiska och sunda eftertänksamhet enbart innanför lyckta dörrar. Och Carstorp visar nu med all önskvärd tydlighet att han inte har några som helst planer på att avvika från den hårda linje som fram till idag har lett till de aggressiva demonstrationer som nu hotar säkerheten.

När Carstorp möter samma kritik, som han så försonligt tog till sig med rynkade pannväck i personliga samtal, offentligt så menar alltså Carstorp att vi är ute för att ”få tyst på debatten.” Det är inte bara att tala med kluven tunga, det är också rent arrogant.

SN:s version av vad som händer och har hänt i den så kallade ”arvodesaffären” har i stort sett fått stå oemotsagd i över ett halvår nu. De få försök att ge en motbild av koncernens rapportering har arrogant ignorerats, trots att redaktionen bevisligen besökt min blogg tämligen frekvent och rimligtvis borde ha tagit del av den kritik jag framfört. När vi nu tar debatten med SN på deras egen hemmaplan så duckar den ansvarige utgivaren för de kritiska frågor de får avseende sin rapportering. Det är inte att stå upp för det fria ordet – Det är att gömma sig bakom monopolet!

Jag är 28 år. Det gör mig till Sveriges yngsta landstingsråd. Min närmsta kollega, Åsa Kullgren är 39 år och trebarnsmamma. Det gör även henne till en av de yngre landstingsråden i landet och en ganska udda fågel i floran av landstingspolitiker. Vi har ingen skuld i den så kallade arvodesaffären, vi är inga giriga roffare eller arroganta maktgalningar som till varje pris vill bekämpa medias rätt till det fria ordet.

Jag frågar mig vilken världsbild en chefredaktör för en tidning med monopolställning, som med sin kampanjjournalistik och omdömeslösa hantering av tidningens opinionssida piskat upp mobbstämningar mot förtroendevalda och tjänstemän i landstinget, har när HAN beskyller oss för att agera som överheten när vi ifrågasätter sakligheten i hans rapportering. Krav på saklighet, fakta och relevans borde väl rimligtvis även politiker få komma med, eller?

SN har genom sin rapportering sett till att hela södra Sörmland vet vad jag tjänar, det är ok – och ja, det är mycket pengar, nästan lika mycket som Carstorp själv. Men frågan är ju vad det enligt Carstorp ska kosta att vara politiker i Sörmland. Och frågan som jag och säkerligen flera med mig kommer att ställa sig är – Är det värt det? Och den frågan borde rimligen också Carstorp ställa sig – Är hans tidnings prestigefulla kamp mot landstinget värd priset av att förtroendevalda tvingas ställa sig själva frågan; Törs jag gå ut om kvällarna?

Carstorp har ännu inte besvarat de frågor som Kullgren och Welin ställer i sin debattartikel. Istället levererar han ett av de mest oempatiska svar jag läst på länge från en person i en sådan maktställning. Han kallar tonen i landstingets replik för ”otidsenlig” – Jag vill hävda att det otidsenliga är Carstorp. Som alltså är chefredaktör. För en tidning med monopolställning. Som når ca 80 procent av människorna i sitt distributionsområde. Som har mage att svära sig fri från allt vad hans tidning publicerat och hävda att husbonden och Goliat är vi. Så talar maktens mediemän.

Jag vill inte vakna upp om 10 år och inse att jag har sällat mig till skaran av gamla grå och bittra landstingspolitiker. Därför tar jag nu striden för vad jag menar är rätt och riktigt. Jag vet att mina odds att nå framgång mot mediemonopolet är rätt taskiga, men jag gör det ändå. För rätt ska vara rätt.

________________
UNDER STRECKET – KOMMENTARER OCH LÄNKAR. Ett efter ett tar nu partier som tidigare varit kraftfulla kritiker till hur frågan hanterats i landstinget till orda mot medias sjukliga intresse för frågan. I veckan gick Vänsterpartiet i Sörmland ut med ett uttalande där de skriver:

”Vi tar /…/ bestämt avstånd från den typen av populistiska inlägg i pressen och hotfulla protester som nu riskerar att leda till ett ökat politikerförakt och undergräva den demokratiska debatten. Att sänka debatten och rapporteringen till en sådan nivå gynnar bara partier som hämtar sin näring ur missnöje och förakt. ”

Även Kristdemokraterna, som i valrörelsen gjorde ett stort nummer av sin ”kamp mot rofferiet”, säger nu stopp.

Jag håller inte alltid med dessa partier i sak, den invändningen gäller framför allt KD, men jag beundrar och uppskattar deras rakryggade inlägg i debatten.

Kommunchefen Mattias Jansson som genom #KK-gate (Och ja, det är samma koncern då som nu) blev känd för den breda publiken kommenterar också rapporteringen kring den så kallade ”arvodesaffären”. Mer om detta även hos Peter Soliander, PeO Wågström 1, 2, 3, Ann-Sofie Wågström, Björn Andersson, Alliansfritt Sverige, Jörgen Danielsson , SN:s ledarblogg, Anna Jerdén och Göran Benedicks.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , . Pingat på intressant.

32 Responses so far.

 1. […] kan också läsa vad Fredrik Pettersson, Anna Jerdén, Ann-Sofie Wågström 1 och 2. Peo Wågström 1, 2 och 3, Peter Soliander, Björn […]

 2. […] om detta även hosPeter Soliander, Fredrik Pettersson, Ann-Sofie Wågström, Björn Andersson,Alliansfritt Sverige, Jörgen Danielsson , SN:s […]

 3. […] om detta även hosPeter Soliander, Fredrik Pettersson, Ann-Sofie Wågström, Björn Andersson,Alliansfritt Sverige, Jörgen Danielsson , SN:s […]

 4. Mattias Jansson skriver:

  Stå på dig Fredrik. Förändring gör ont och vårt medialandskap håller på att ritas om. När man, som du är uppe i det så kan det äta upp en inifrån.
  För alla som lyssnade på P1´s Medierna idag så står det klart vad som hänt.
  Om jag kan hjälpa till på något sätt så hör av dig.

 5. Är det inte att förenkla lite att nu göra det till att det enbart är SN som driver en kampanj mot politikerna? Det finns goda och onda, politiker som inte gjort något fel och en demon till dagstidning och ett gäng galna arga människor utanför landstingshuset. Så ser bilden ut som nu ska förmedlas från politiskt håll. Den stämmer ju inte riktigt med verkligheten kan jag tycka. Eller rättare sagt, det är väl ungefär lika nyanserat som SNs kampanj mot landstingsledningen.

  Kan hålla med om att tidningen gått över gränsen och piskat upp stämningen, det jag sett och hört från demonstrationerna utanför landstingshuset får mig att häpna över hur illa människor kan bete sig. Personligen kräver jag varken avgångar eller återbetalningar, däremot står jag här med en känsla av att vi som är vanliga sörmlänningar och väljare faktiskt behandlas med en viss arrogans.

  Man kan väl konstatera att ni skulle tagit in hjälp med att kommunicera för ett halvår sen. Minst. Nu känns det som om det gått allt för långt. SN resp landstingsledning står i varsin ringhörna och fräser åt varandra. Ingen vill lyssna på den andra och positionerna är väldigt låsta. Båda ”sidor” borde nog backa ett par steg och försöka sig på lite ödmjukhet kanske?

 6. Tomas Andersson skriver:

  ”– Länets tidningar har gjort ett bra jobb med att avslöja de unkna kulturer som sedan länge dominerat hanteringen av arvoden i landstinget, och Vänsterpartiet har varit en pådrivande kraft för förändring och öppenhet. Men nu får det räcka.”

  Ovanstående var inte intressant för Fredrik att förmedla….säger mer om Fredrik som politiker än SN:s eventuella övertramp.

 7. Hej Kajsa,
  Tack för din kloka kommentar! Jag har full förståelse för din upplevelse och tror att det ligger mycket i det du säger. Att Landstinget kunde ha agerat annorlunda i vissa hänseenden är jag dessutom den första att skriva under på, men det är ofta lätt att säga så när man står med ”facit i hand”.

  Sedan delar jag inte riktigt din analys av läget. SN har skrivit nästan 100 artiklar om detta sedan augusti förra året, lägg där till att det publicerats drygt 80 insändare och debattinlägg i frågan, och det som skrivs i SN når 8 av 10 hushåll i södra Sörmland. Vi menar att SN:s rapportering har stora brister och har gått över gränsen, brister som vi nu får ta konsekvenserna av. Därför ger vi oss nu in i en debatt om sakligheten och syftena med SN rapportering. Självklart vill vi hellre ägna oss åt det vi är valda till att göra – Och just därför tar vi nu debatten.

  Jag tycker att det är jättetråkigt att du har uppfattat oss som arroganta och självklart är du inte ensam om den uppfattningen. Den kritik som vi nu riktar mot SN ligger också just i detta – Vi som idag sitter i landstingsledningen har tagit ansvar för de felaktigheter som funnits och ¬arbetat hårt med att rätta till de fel som bland annat SN pekat ut.

  Men trots att de felaktigheter som ägt rum bakåt i tiden har rättats till, trots att en oberoende utredning slår fast att landstinget inte har lidit någon ekonomisk skada, trots att väljarna genom valet fått revidera vårt förtroende och trots att inga nya fakta har tillkommit så fortsätter SN att skriva om ”arvodesaffären”, ”olagliga arvoden” och fortsätter att utmåla landstingspolitiker som giriga roffare.

  Eftersom vi under lång tid försökt att nå ut med det som jag idag skriver om genom den kanal som når flest människor och som de flesta använder sig av för att ta in samhällsinformation – media – utan att lyckas, känner vi att vi måste få reagera och ifrågasätta sakligheten i rapporteringen.

  Min förhoppning med mitt inlägg är att den ska kunna förmedla ett alternativ till den bild som under månader har målats upp i SN och som säkerligen är en avgörande grund för din och andras upplevelse.

  Hör gärna av dig igen om du har fler frågor och/eller synpunkter!

  Mvh
  Fredrik

 8. Tomas,
  Jag länkar ju till hela inlägget.

  Det är klart att är intressant att förmedla, men kring detta råder det ju ingen som helst konflikt. SN har gjort ett bra jobb med att peka ut de felaktigheter som tidigare funnit i landstinget, det säger även Kullgren och Welin i sitt debattinlägg.

  Men, vi som idag är aktiva i landstingspolitiken har också tagit tag i de problem som har funnits och rättat till de fel som bland annat SN pekat på. Min kritik består i att SN:s nyhetsrapportering har övergått i kampanjjournalistik och att gränsen mellan fakta och fiktion, nyhetsjournalistik och opinionsjournalistik successivt har suddats ut.

  Mvh
  Fredrik

 9. Åsa skriver:

  Tycker att du Fredrik gör helt rätt som ger din bild av vad som hänt. Den kommer dessvärre aldrig att belysas av länets tidningar.
  Jag möts ofta av att vänner och bekanta, som gett sig tid att lyssna på vad som faktiskt har hänt, vad som gått fel och hur det nu har rättas till säger, ”varför berättar ni inte det i tidningen då”? Svaret är att vi ”äger” inte tidningen och kan därför inte bestämma vad som skrivs, däremot har vi försökt förklara för tidningarnas reportrar.
  Problemet är bara att länets tidningar inte vill lyssna på det örat, frågan är om de ens i alla delar satt sig in i frågan och exempelvis själva läst den oberoende rapport som PWC står bakom. Jag är inte helt säker på det!
  Vi politiker har ett stort ansvar att förvalta våra gemensamma resurser och vi ska rätta till eventuella fel som begås, för ibland blir det fel, vi är som alla andra, bara människor.
  Tidningarnas roll är att granska och beskriva vad som händer och sker, men jag har alltid trott att de ska belysa alla vinklar och utgå från fakta och analysera dem.
  I det här enskilda fallet känns det som om SN gått över gränsen och vem skulle annars säga ifrån om inte vi som känner oss utsatta?

 10. […] Pettersson ger en personlig bild av skeendet. Jag och mina kollegor och medarbetare har i ett halvår målats ut som giriga roffare och […]

 11. […] om detta även hosPeter Soliander, Fredrik Pettersson, Ann-Sofie Wågström, Björn Andersson,Alliansfritt Sverige, Jörgen Danielsson , SN:s […]

 12. […] om detta även hosPeter Soliander, Fredrik Pettersson,  Björn Andersson,Alliansfritt Sverige, Jörgen Danielsson , SN:s ledarblogg, Anna Jerdén […]

 13. Alltså det är ju just det Fredrik som arrogansen består i. Att vi är lite korkade och sväljer SNs rapportering rakt upp och ner. Jag kan lova dig att vi säkert är rätt många ute i buskarna runt om i Sörmland som klarar av att tänka kritiskt även gällande det vi läser i tidningen :-). Från politikernas håll låter det nu som om allt är tidningens, den tidigare majoritetens och pöblen utanför landstingshusets fel. Det är ett arrogant sätt att diskutera.

  Tycker att vänsterpartiets SN-blogg idag var utmärkt bra. Ungefär de orden borde kommit från landstingets ledning. Då tror jag att luften gått ur hela historien.

 14. Åsa Kullgren skriver:

  Kajsa,
  jag håller med dig och vänsterpartiet. Vi vill inget hellre än att diskutera kvalitet i vården, bättre kollektivtrafik och en kultur som når andra. Jag hoppas våra inlägg den senaste tiden ska leda till det. Jag vill understryka att vi på intet sätt tror att folk är korkade eller okritiska. Snarare tvärtom. En granskande och saklig journalistik samt en sund debatt leder framåt – eftersom folk är just kloka och kritiska. Vänligen /åsa

 15. […] ”Arvodesaffären” eller #SN-gate – My side of the story | Fredrik Pettersson- Förändring gör ont och vårt medialandskap håller på att ritas om. När man, som du är uppe i det så kan det äta upp en inifrån.För alla som lyssnade på P1´s Medierna idag så står det klart vad som hänt. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2795&grupp=9346 Relaterade:Medias makt och ansvarKommunchef kommenterar – 24 January, 2011Kommunchef kommenterar – 23 February, 2011Kommunchef kommenterar – 27 October, 2010Kommunchef kommenterar – 27 January, 2011 Publicerad i Kommunchef kommenterar | Etiketter: Katrineholm, kommentar, kommun, kommunchef, Ledarskap, Sociala medier […]

 16. Pär Abrahamsson skriver:

  Alltså, SN har legat på väldigt hårt i den här frågan. Det ligger delvis i sakens natur, en politisk skandal med möjlighet till mycket svärta i löpsedlarna säljer lösnummer men det finns uppenbart ett glapp mellan landstingets politiker och landstingets väljare som bottnar i något mycket djupare än att SN vill kränga lösnummer:

  1. Södermanlands läns landsting är långt ifrån ett mönsterlandsting. Man driver sin personal ovanligt hårt, nyttjarna av kärnverksamheterna är inte överdrivet nöjda och allt förklaras med att pengarna inte räcker till. Skatterna höjs med motiveringen att vården kräver det.

  2. Dagens situation är ju dessutom ett resultat av en upptrappning som pågått i många år. Innan ”arovdesaffären” så har det varit ”tjänstebilsaffärer”, ”kristallkroneaffärer” och ”anlita-min-make-för-att-föreläsa-om-vinkraftsverk-affären” t ex.

  3. Arovdesaffären har ju inte direkt präglats av öppenhet och beredvillighet utan sopats under mattan på många olika sätt. För att sedan formellt hanteras i snabbt fattade beslut med retroaktiv verkan.

  Det här handlar ju faktiskt inte om vad och hur Sörmlands Nyheter rapporterar utan om samspelet mellan förtroendevalda och de väljare vars förtroende man bär. Och det här här jag tror att det största glappet finns idag. Ni politiker verkar inte förstå varför allmänheten är uppröda och allmänheten har inte förstått era förklaringar om att skattebetalarna inte drabbats ekonomiskt.

  Summan av en haltande verksamhet, en del andra ”skandaler” och sedan en arvodesproblematik där både tjänstemän och politiker troligen underskattat frågans kraft leder då fram till dagens situation med högljudda och delvis (för) aggressiva protester.

  Som du skriver Fredrik så väcks ju säkert frågan om allt det här är värt sitt pris och det är en väldigt viktig fråga. Dels därför att politiker helt enkelt måste kunna få göra fel, både i sin politiska gärning men också i sitt privatliv och om vi ställer krav på politiker aldrig får göra fel och att de ska vara fläckfria för att kunna bli valda så är vi inne på en mycket farlig väg. Toleransnivån kring politikers ”möjlighet” att göra fel borde vara väldigt mycket högre än vad den är idag. Och här har vi kanske den viktigaste utmaningen då till SN och andra medier; hur rapportera om fel begångna av politiker men utan att dra det för långt och utan det behöver drivas som krav på avgång?

 17. erik andersson skriver:

  Det enda jag har läst och hört om den här skandalen är Medierna i P1 och det här blogginlägget.
  Ändå måste jag säga att det är de protesterande människorna jag känner sympati för, och inte landstingsråden.
  Folk tar dagligen knuffar, spottloskor och svordommar i t.ex. äldrevården. De får inga jättearvoden. Sluta gnälla eller sänk era löner till vanliga människors nivå.

 18. Hej Pär och tack för en intressant kommentar!
  Jag tycker att din frågeställning om toleransnivån kring politikers ”möjligheter” att få göra fel är väldigt relevant. Den skulle vi säkert kunna diskutera i timmar. I det här fallet tycker jag dock att det är viktigt att hålla isär vissa saker – Vi som idag sitter i landstingsledningen har, som jag också skriver, tagit ansvar för att vädra ut den unkna kultur som funnits i landstinget. Vi har gjort och lärt oss vår läxa. Vi har kort och gott sett till att städa ur det som har varit och sett till att dylika situationer aldrig ska kunna uppstå igen. Dessutom, som ett led i vårt arbete, jobbar vi nu hårt för att öppna upp landstinget – Ifråga såväl om beslutsprocesser som information och kommunikation. Jag har därför mycket svårt att se vad exempelvis Carstorp menar med att landstinget har hanterat frågan ”lättvindigt”. Utifrån SN:s hårda drev blir min fråga: Exakt vad kräver SN ytterligare?

  Jag förstår absolut att människor är arga och det har jag stor respekt för. Därför har vi ett stort ansvar att se till att dylika felaktigheter aldrig händer igen och arbeta hårt för att bli bättre i vår kommunikation, och låt mig säga att det är en uppgift som vi nu tar oss an med full kraft. Däremot vill jag bestämt hävda att den kampanjjournalistik som SN bedrivit i det här fallet har en stark påverkan på hur många människor uppfattar frågan, en bild som inte minst bekräftas när jag pratar med de människor som samlas utanför landstingshuset för att ”protestera mot rofferiet”.

  Utan att förhäva mig på något sätt vågar jag påstå att jag är en hårt arbetande politiker. Jag tog mig an mitt uppdrag med förhoppningen att faktiskt, utifrån mina värderingar, få möjligheten att göra skillnad för människor. Men just nu går all min tid åt till just detta. Jag menar alltså att SN:s rapportering sedan länge passerat gränsen för vad som kan anses anständigt och rimligt. Jag och mina kollegor har tagit ansvar för såväl våra beslut som dess konsekvenser, och det kommer vi att fortsätta göra. Men någonstans borde rimligtvis även SN göra det.

  Mvh
  Fredrik

 19. Pär Abrahamsson skriver:

  Den viktiga frågan är väl rimligen inte vad SN kräver mer utan vad (om något?) majoritetens väljare kräver mer för att vara nöjda? Det är ju därifrån ert mandat kommer och det är deras förtroende som ni måste förvalta. Vad en centerpartistiskt stämplad ledarredaktion, oppositionspolitiker eller dess anhängare önskar är ju underordnat.

  Att kortsluta informationsvägarna och gå vid sidan om SN är troligen en klok strategi, inte minst långsiktigt för väljare-och-förtroendevalda-kontakter. Det når inte alla men det når rimligen tillräckligt många för att ge spridning åt ”en annan bild”. Här har väl dock direktör Ronge mycket mer att tillföra än vad jag har. 🙂

  Det långsiktigt viktiga för alla politiska församlingar är riktigt duktiga politiker. Den dagen kraven eller pressen blir så stora att riktigt duktiga politiker hellre ägnar sig åt något annat än att vara just riktigt duktiga politiker så är vi inne på en mycket farlig väg som sagt. Och jag är seriöst bekymrad över att vi sedan rätt länge har ett klimat där politiker avgår/tvingas avgå pga ”affärer” av olika slag men där den grundläggande politiska gärningen sällan granskas. Det är såklart mycket jobbigare för media att söka orsakssamband mellan hur olika offentligdrivna verksamheter fungerar och de politiska beslut som lett fram dit än att leta fel i reseräkningar och konferensfakturor.

 20. Hej igen Pär och tack för en intressant analys!

  Jag delar helt din uppfattning vad gäller vikten av att hitta nya kommunikationsvägar. Själv har jag mycket positiva erfarenheter av mitt drygt femåriga arbete med sociala medier.

  Problemet som jag ser det är inte vad SN:s ledarredaktion tycker eller gör. Problemet är snarare att gränsen mellan nyhetsjournalistik och opinionsjournalistik successivt suddats ut på ett tämligen obehagligt sätt där spekulationer, felaktigheter och konspirationsteorier når läsarna som nyheter. Läsarna har, oftast med rätta, en stor tilltro till sin lokalpress – När tidningen inte lyckas leva upp till den tilltron så får det stora konsekvenser.

 21. Pär Abrahamsson skriver:

  Jag kan inte caset från insidan (jag läser ju SN!) men om deras rapportering är så vinklad och felaktig som ni tycker så bör väl rimligen SN PO-anmälas? Det enda som talar emot det är väl att härvan lever vidare då men å andra sidan så kanske det är ert enda sätt att få arbetsro och att tydliggöra att SN gått för långt (om de nu har det). Om insändare med uppvigling och sammanblandning mellan nyhetsplats och redaktionell plats förekommer så borde det vara ett enkelt case för PO.

 22. Erik Andersson,
  Min uppfattning är att ingen människa, oavsett position eller titel, ska behöva utstå sådan behandling.

  / Fredrik Pettersson

 23. […] om detta även hosPeter Soliander, Fredrik Pettersson, Ann-Sofie Wågström, Björn Andersson,Alliansfritt Sverige, Jörgen Danielsson , SN:s […]

 24. Anders R. Östlund skriver:

  Du skriver: ”Efter att de formella felen i beslut om arvoden uppdagats genom medias rapportering anlitade landstinget den världsledande revisionsbyrån PWC för att gå till botten med frågan. PWC friar oss helt från anklagelsen att vara ”giriga roffare”…

  Undrar bara hur stort arvodet till PWS är? Verkar helt befängt att behöva anlita dom för att ni gjort fel, som ni även tillstår.

 25. Anders,
  PWC anlitades av landstinget för att man ansåg att behovet av att få frågan utredd av en oberoende part var stort. På Landstinget Sörmlands hemsida kan du läsa mer om PWC:s utredning och via länkarna till vänster kan du klicka dig vidare för ytterligare information i frågan.

  Mvh
  Fredrik Pettersson

 26. […] Tidigare inlägg i ämnet: ”Arvodesaffären” eller #SNgate – My side of the story […]

 27. Mats Olsson skriver:

  Du skriver att ”Istället för sex landstingsråd på heltid blev det fyra. De pengar som tidigare hade fördelats på de två övriga landstingsrådsposterna valde man nu istället att fördela på fler personer som ersättning för det arbete de utförde.”

  Och det är just det som är så konstigt med alltihop. För den fördelningen beslutades för det första inte enligt de regler som finns. Detta har ni försökt att åtgärda genom ett retroaktivt beslut, och det sticker i ögonen på varje normalt funtad människa eftersom det är oetiskt och upplevs som ohederligt, ni har förhållit er till detta som Berlusconi förhåller sig till de regler som inte lirar ihop med hans världsbild. Fy! Så gör man inte!

  För det andra så har åtminstone en heltidsavlönad landstingspolitiker (Jörgen Danielsson) fått en ännu högre ersättning. Är det vad som menas med att ”fördela på fler personer”?

  Den här affären har ni verkligen hanterat oproffesionellt och klantigt, trots era väl tilltagna arvoden så klarar ni inte att leverera det ni ska utan avsteg från beslutade rutiner. Och fler affärer finns ju kvar att kämpa med, till exempel hur ni landstinget hanterar anmälningar inom sjukvården…

  Nånting är fortfarande ruttet i Landstinget Sörmland.

 28. Mats,
  På Landstingets Sörmlands webbsida kan du ta del av hela utredningen som gjorts av PWC: http://www.landstingetsörmland.se/utredning. Där framgår vilka formella fel som begåtts och hur PWC menar att frågan ska hanteras för att fel ska bli rätt. Landstinget har sedan följt dessa rekommendationer.

 29. […] Tidigare inlägg i ämnet: ”Arvodesaffären” eller #SNgate – My side of the story […]

 30. […] Fredrik Pettersson (S) ”My Side of the Story” […]

 31. […] Du kan läsa mer vad andra säger, PeO Wågström, Paul Ronge och Fredrik Pettersson […]

 32. […] kan läsa mer på Second-opinion, PeO Wågström och Fredrik […]

Leave a Reply

MediaCreeper