5

”Är det fortfarande möjligt att ha förtroende för rektor Jarlsbo?”

Jarlsbo

Jämställda män är pinsamma tycker rektorn för British junior i Eskilstuna, Tomas Jarlsbo. FOTO: Tidningen Folket

GÄSTBLOGG. Att driva friskola är inte att leda vilken kommersiell verksamhet som helst. Med uppdraget följer särskilda krav och har man som enskild svårt att skriva under på dessa eller svårt att efterfölja dem, är man inte rätt person för uppdraget, det skriver dagens gästbloggare Evelina Nömm med anledning av att rektorn på friskolan British junior i Eskilstuna på debattsiten Newsmill kallat jämställda män för pinsamma.

”Så kallade jämställda män är pinsamma. Deras tillgjorda gullande med barn, deras absoluta vilja till konsensus med varje arg feminist (kvinnlig) och deras försiktiga inlägg på denna blogg gör mig kräkfärdig. Och visst det är möjligt att kvinnor inte förstår det, men de patetiska manliga (män) feministerna är omöjliga som allvarliga sexpartners”.

Så uttryckte sig Tomas Jarlsbo på debattsajten Newsmill för ett drygt år sedan, enligt tidningen Folkets avslöjande i torsdags. Idag är Jarlsbro rektor på den nyöppnade friskolan British junior i Eskilstuna.

Jarlsbos inlägg är givetvis ingenting annat än en hyllning till godtyckligheten och borde därför inte ges ett utrymme det inte förtjänar. Det en ren tramstext som i vilket sammanhang som helst hade viftats bort med en axelryckning och möjligen en förströdd kommentar om somliga medmänniskors uppenbara idioti – om den inte hade varit skriven av en skolledare. För även om åsikterna som förmedlas i inlägget är nog så problematiska så är det här som det verkliga problemet uppstår. Författaren till texten är varken 16 år eller en gröngöling i Nationaldemokraterna. Han är rektor på en skola och därmed den ytterst ansvarige för elevernas utbildning. Han är en person med makt, inflytande och förtroende.

När Jarlsbo själv får chansen att kommentera saken i Folket är hans ansats till dementi knappt skönjbar. ”Det är en debatt, en intellektuell och akademisk sådan./…/I en sådan debatt vrider man till det lite” menar han. Och nog är det lite vridet när Jarlsbos väljer att kalla sitt eget inlägg för intellektuellt och akademiskt. För om detta är ett mått på Jarlsbos intellektuella nivå och krav på akademisk tillförlitlighet, äventyrar han inte bara skolans förtroende gällande jämställdhetssyn utan även kunskapsnivå. En person som dessutom, oavsett sammanhang och oberoende av vad som tidigare blivit sagt, kallar jämställda män för pinsamma får väldigt svårt att övertyga andra om att han representerar och förmedlar de jämställdhetskrav som anges i skollag och läroplan. Att Jarlsbo inte omedelbart inser nödvändigheten av ett fullständigt avståndstagande från sitt inlägg kan därmed inte tolkas på något annat sätt än att han antingen saknar insikt om innebörden av sina egna ord eller om att en sådan syn på jämställdhet faktiskt är oförenlig med uppdraget som skolledare.

”Men det är på ett skojfriskt och ironiskt sätt” säger han till tidningen Folket och att Jarlsbo varken delar den allmänna definitionen av jämställdhet eller humor, är därmed uppenbar. I den bästa av världar hade Jarlsbo efter sitt ”skojfriska” inlägg skrattat sig hela vägen till arbetslöshet. Men frågan är hur hårt vinden kommer att blåsa.

Oavsett hur man ställer sig till friskolor generellt, bör påpekas att insynen i deras verksamhet inte är densamma som vid kommunalt ägda skolor. Och även om både kommunen och skolverket ska fungera som kontrollorgan för att lagar och styrdokument efterföljs så omfattas friskolors personal inte av meddelarfriheten. Det är en inskränkning av lärarens rättigheter som får långtgående konsekvenser.

Att detta i sig kan utgöra en problematik innebär dock inte att det nödvändigtvis måste göra det. Däremot innebär det definitivt en problematik då chefen för en sådan verksamhet uppvisar en högst tvivelaktig människosyn. Att driva friskola är inte att leda vilken kommersiell verksamhet som helst. Med uppdraget följer särskilda krav och har man som enskild svårt att skriva under på dessa eller svårt att efterfölja dem, är man inte rätt person för uppdraget. Elevernas rätt till en god utbildning går alltid före vuxnas rätt att driva utbildning. Så med reservation för att FN inte nyligen gjort ett tillägg i deklarationen om mänskliga rättigheter som faktiskt innefattar ”rätten att starta och driva friskola”, anser jag att skolpersonal och föräldrar till barn på British junior bör ta sig en funderare på om det är möjligt att ha förtroende för Jarlsbo.

Evelina Nömm

Evelina Nömm, 26 år, är lärarstudent och feminist från Eskilstuna. När andan faller på skriver hon på den egna bloggen ”No girl was hurt”.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

5 Responses so far.

 1. […] By the way… Gästbloggar här idag men anledning av detta. […]

 2. Eva skriver:

  Hade jag bott i Eskilstuna hade jag omedelbart satt mina barn i hans skola. Jag är så himla trött på den kommunala skolans feministiska indoktrinering där vi bor och inga alternativ finns det heller. Det är hemskt att skolan har politiserats så som det nu ser ut. Det vore verkligen skönt med ett alternativ. British Junior School verkar vara ett bra sådant alternativ.

 3. Evelina Nömm skriver:

  Eva,

  Eftersom jämställdhet finns angivet som krav i både skollagen och läroplanerna bör det inte finnas några alternativ till detta, vare sig kommunalt eller privat. Den skola som inte verkar för jämställdhet bryter nämligen mot lagen. Ingen skola är avpolitiserad eftersom dessa styrdokument alltid bygger på politiska beslut. Och tur är väl det!

  Jag hoppas dessutom att du kan omvärdera din syn på jämställdhet – om inte för din så för dina barns skull. Alla barn förtjänar att mötas med respekt och öppenhet oavsett kön.

 4. Eva skriver:

  Så länge som feminismen styr vad som menas med jämställdhet avstår jag gärna! Inom feminismen saknas verkligen respekt för barnen. De vill bara indoktrinera dem med sin ideologi om pojkar är onda och flickor är det synd om vad de än gör. Inte underligt att barn mår så dåligt nu för tiden och att pojkar slutar utbilda sig. De blir värdelösförklarade redan i lågstadiet. Hemskt!

 5. Evelina Nömm skriver:

  Eva,

  Jämställdhet är målet och feminism är vägen dit. Feministisk forskning har synliggjort maktrelationer baserade på kön och är ett verktyg för synliggörande och förändring. Utan ett feministiskt perspektiv hade kvinnor saknat både rösträtt och rätt till högre utbildning, vi hade varit omyndigförklarade efter giftermål och utestängda från politik och arbetsliv. Det feministiska perspektivet synliggjorde dessa orättvisor och lyckades genom att ifrågasätta rimligheten i dem, uppnå de förändringar som kvinnor idag skördar frukten av.

  Idag är det kanske svårare att se vilka uppgifter som är självklara för feminismen, dels p.g.a. att de formella skillnaderna mellan könen lagändrats och dels för att det alltid är svårare att betrakta sin egen tid på ett objektivt sätt. Detta betyder dock inte att feminismen saknar uppgifter idag.

  Du skriver att pojkar ”värdelösförklaras” redan tidigt i skolan och det ligger något i det. Genom genusforskning vet vi att de könsroller vi ännu tidigare tillskriver pojkar och flickor påverkar dem avsevärt i sin skolgång. Pojkar uppfostras till att ta plats, höras och synas, flickor till att lyda, vara tysta och lyssnande. Den senare könsrollen lämpar sig bättre i skolmiljö då detta i stort är vad skolan kräver av eleverna. På så sätt har flickor lättare att anpassa sig till skolmiljön eftersom den inte strider mot deras genus. Pojkar har det tuffare eftersom de utanför skolan belönas för sin självständighet och i skolan bestraffas för den. Flickor har generellt sett högre betyg än pojkar och, precis som du skriver, väljer fler flickor än pojkar att läsa vidare på högre utbildning. Forskning från arbetsmarknaden visar dock att det i alla fall är flickorna som dragit det kortaste stråt när de generellt får lägre löner än sina manliga medarbetare och dessutom har svårare att avancera uppåt. Detta beror på att arbetsmarknaden inte premierar samma värden som skolan. Här är det återigen självständighet som krävs och då är flickorna/kvinnorna förlorare – trots att de alltså generellt är högre meriterade!

  Med andra ord innebär en jämställd utbildning att både pojkar och flickor uppmuntras till att ta plats och vara självständiga men även till att lyssna och respektera andra. Syftet är givetvis att könet varken ska ge fördelar eller nackdelar. Jag har mycket svårt att förstå hur man kan vända sig emot en sådan sak.

Leave a Reply

MediaCreeper