8

”Regeringen låter helt enkelt KD:s unkna människosyn styra”

Posted januari 21st, 2010 in Homepage, Politik and tagged , , , , , , , , , by Fredrik Pettersson

Kristdemokraterna fortsätter att vara en bromskloss i arbetet för alla människor rätt till samma värde i samhället och övriga regeringspartier låter KD:s människosyn och agenda förhala arbetet med HBT-frågor, det menar RFSL:s ordförande Sören Juvas i en debattartikel i GP idag.

”Både hatbrotten mot hbt-personer och antalet hivpositiva har ökat under mandatperioden. Det har dock inte regeringens förebyggande insatser gjort.”, skriver Juvas som menar att regeringen, trots en del positiva åtgärder inom HBT-området, ger vika för KD:s unkna människosyn i arbetet med HBT-frågor.

Förutom att antalet hatbrott och hivpoisitva har ökat under Alliansens regeringsperiod pekar Juvas på det faktum att trots att undersökningar visar att unga hbt-personer har en sämre psykisk hälsa än ungdomar i allmänhet och att självmordsförsök är mycket vanligt i gruppen, tar man i det nationella programmet för suicidprevention aktivt avstått från att inkludera ett HBT-perspektiv.

RFSL-ordföranden landar därför i slutsatsen att övriga regeringspartier helt enkelt låter KD styra i frågor som är avgörande för hbt-personers liv och vardag, trots att de har ett kollektivt ansvar.

”Vi vill nu veta hur regeringspartierna tänker sig kunna genomföra faktiska förändringar i samarbete med KD om de vinner valet. Vi vill ha tydliga svar från alliansens partier varför en röst på dem inte är en bortkastad röst när det gäller vår rätt till samma värde i samhället som alla andras.”, skriver Juvas.

Juvas sätter med sin debattartikel fingret på en öm punkt i regeringssamarbetet. Hans frågeställning är såväl befogad som relevant. Nu inväntar vi med spänning regeringspartiernas undanflykter och svepande svarsformuleringar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , . Pingat på intressant.

8 Responses so far.

 1. John Apse skriver:

  1-2 % är homosexuella.
  Det finns inte någon så liten grupp
  som fått en sådan uppmärksamhet i media
  och politik.
  Deras intressen må vara intressanta för
  dem själva men knappast i så stor omfattning
  för oss andra.

 2. Rally skriver:

  KD är inte så värst många fler de heller, några % hit och dit.

 3. Jag delar inte alls din uppfattning John, men det hade du förmodligen inte väntat dig heller.

  Det vore emellertid intressant att få veta varifrån du hämtar den statistik som du åberopar – Dels vad gäller andelen homosexuella, men också vad gäller den mediala uppmärksamheten.

 4. John Apse skriver:

  År 1996 genomförde Statens folkhälsoinstitut tillsammans med RFSU undersökningen Sex i Sverige, där man lät 5 250 slumpmässigt och representativt utvalda individer mellan 18 och 74 år som var bosatta i Sverige svara på enkätfrågor om sexualitet. Noteras bör att bortfallet blev stort, 41% av svaren. Resultatet blev att 2,5 % av de tillfrågade hade haft sexuella kontakter med personer av samma kön. Denna siffra stämde för både kvinnor och män. Undersökningen visade också att ca 0,5% av männen, och mindre än 0,5% av kvinnorna enbart haft sexuella kontakter med personer av samma kön.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Sex_i_Sverige

  Det är den största undersökningen som gjorts.

  Sökning på Google Sverige:
  409 000 vid sökning efter hbt
  41 100 vid sökning efter heterosexuell
  Många av länkarna är till media.

 5. John,
  Jag vet inte hur relevant det är att hänvisa till en 14 år gammal undersökning, som dessutom bygger på ett så pass magert underlag och stort bortfall. Jag noterar också att undersökningen, enligt din tidigare kommentar, bygger på svar från personer som fått frågan huruvida de haft sexuellt umgänge med personer av samma kön. Det man därvid måste ta hänsyn till är givetvis huruvida man kan anta att de tillfrågade personerna svarat ärligt och uppriktigt eller ej, vilket är ett dilemma vid alla dylika mätningar. Det vetenskapen är överens om är att samhälleliga normer och förväntningar påverkar hur människor tenderar att svara på sådana undersökningar.

  Låt oss dock trots allt ponera att den undersökning som du hänvisar till speglar verkligheten, vilket jag ställer mig ytterst tveksam till, är det ändå ett minst sagt svagt argument för att predika att dessa personer inte ska omfattas av samma fri- och rättigheter som omfattar heterosexuella.

  Vad gäller din egen ”vetenskapliga” undersökning, där du genom att först googla på ”hbt” och sedan på ”heterosexuell” och utifrån denna sökning dra slutsatsen att eftersom ”hbt” ger fler träffar än ”heterosexuell” så bevisar det att du har rätt i din tes att homosexuella får större medial uppmärksamhet än någon annan grupp i samhället, finns det anledning att ifrågasätta såväl validiteten som reliabiliteten. Med den logiken kan man ju fråga sig vad jag då bevisat med min sökning här nedan:

  Sverigedemokraterna+idioter = 37 100 träffar
  Sverigedemokraterna+smarta = 20 200 träffar

 6. John Apse skriver:

  Fredrik Pettersson är en seriös debattör Inga träffar

 7. John,
  Den som tar sig tid att läsa vår mikrodebatt här i kommentarsfältet drar nog andra slutsatser. Men kvalitativ metodik kanske inte står sig mot din patenterade google-metod?

  Det jag skrev om ditt sätt att göra undersökningar var ju just att:
  ”det [finns] anledning att ifrågasätta såväl validiteten som reliabiliteten”

  Jag vill nog hävda att är det något som vår diskussion visar så är det hur svag och bristfällig argumentation som framförs av de som saluför den typen av uppfattning som du står bakom.

 8. John Apse skriver:

  RFSL har all anledning att lyfta sina siffror vilket varje intresseorganisation säkert gör, så ingen skugga över dom.

  För egen del ser jag heterosexualitten som själva trädet
  och andra sexuella läggningar som grenar från det trädet.

  Framför man detta så kallas man ofta det ena och andra.
  Det visar väl att det saknas vett och etikett även på
  HBT sidan.

Leave a Reply

MediaCreeper